Påvens kommission kollapsar

Vatikanens interna ­kommission som skall förebygga pedofilbrott inom katolska kyrkan håller på att haverera. Två medlemmar som själva utnyttjats av präster i sin barndom har lämnat kommissionen i protest mot att man inte ens kan komma överens om att sexuella övergrepp måste anmälas.

– Vi försöker göra reformer med nya internationella regler som ska förebygga pedofilbrott inom kyrkan. Men vårt arbete motarbetas starkt, säger en trött och mycket besviken Marie Collins.

Irländskan Marie Collins är 70 år fyllda och definierar sig själv som "en överlevare". Trots att hon som liten utsattes för grova sexuella övergrepp har hon valt att stanna kvar i katolska kyrkan. Påven Franciskus var särskilt angelägen om att hon skulle vara med i den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga. I mars i år valde hon att avgå.

– Att det år 2017 fortfarande finns män inom kyrkan som försvarar sitt eget territorium och sin egen makt och därför inte vill samarbeta med kommissionen blev till sist för mycket för mig, tillägger hon.

Peter Saunders, den andre medlemmen som också utsatts för övergrepp, bestämde sig för att lämna kommissionens arbete redan 2016.

Huvudproblemet är att kommissionen inte har kommit överens om att alla biskopar måste anmäla de övergrepp som sker inom ett stift – Italien har hela 226 stycken. I dag har katolska biskopar bara en moralisk och inte juridisk skyldighet att anmäla pedofilbrott. Sker inte detta så blir det inte ens en reprimand.

Påven Franciskus har precis som sin företrädare Benedictus XVI talat om nolltolerans för pedofilbrott. Franciskus har kallat pedofili för "något absolut monstruöst, en dödssynd som står i radikal motsättning till allt det som Kristus talar om".

Vatikanens kommission som skall värna om minderåriga utreder inte tidigare brott och övergrepp. Det råder en stark ovilja att gräva i det förflutna. Ett skäl kan vara att Vatikanen är rädd för att återigen behöva betala skyhöga skadestånd som skedde i Boston 2003, när en omfattande pedofilhärva nystades upp inom den katolska kyrkan.

Francesco Zanardi, en av de aktivister som lyckats bäst med att stötta offer och avslöja präster som begått pedofilbrott, har inte mycket till övers för kommissionens arbete.

– Kommissionens syfte är inte att förhindra övergrepp, utan har enbart som mål att präster skall förbli oåtkomliga för rättsväsendet, hävdar han.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00