Påvens hemland röstar om kvinnors rätt till abort – "skulle ha enorm betydelse"

Den här veckan kan beslutsfattarna i Argentina rösta igenom ett lagförslag som skulle ge kvinnor rätt till abort upp till graviditetsvecka 14. Ett ja skulle kunna innebära medvind för abortrörelsen också i andra länder i Latinamerika – en region där vi finner de hårdaste abortlagstiftningarna.

Argentina kan snart ta ett stort steg mot bättre rättigheter för kvinnor. På onsdag ska senaten i Argentinas kongress ta ställning till ett lagförslag som skulle ge kvinnor fri rätt till abort. Förslaget, som skulle tillåta abort upp till vecka 14, gick redan i juni vidare med knapp marginal från kongressens deputeradekammare. Om senaten godkänner förslaget kan presidenten ännu lägga in ett veto. President Mauricio Macri, som motsätter sig abort, har dock sagt att han inte kommer att göra det om förslaget godkänns.

Den nuvarande lagstiftningen tillåter endast abort vid fall där graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller där kvinnans hälsa är allvarligt hotad. Argentinska aborträttsorganisationer har dock framfört kritik att de här rättigheterna sällan realiseras i praktiken. Den svenska organisationen Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, har länge samarbetat med aborträttsorganisationer i Latinamerika. RFSU:s förbundsordförande Hans Linde säger att ett godkännande av lagen skulle vara ett stort framsteg för Argentina.

Fakta

När är abort tillåtet i Finland?

Abort i Finland är tillåtet upp till vecka 12. Om det finns särskild orsak kan den dock också ske senare.

I Finland måste man också ha en orsak till abort. Bland annat dessa är grunder för abort:

Sjukdom där havandeskap skulle innebära fara för kvinnans liv eller hälsa.

Om kvinnan vid tidpunkten då hon blivit gravid inte ännu fyllt 17, eller redan fyllt 40. Eller om hon redan fött fyra barn.

Om det finns faktorer kring kvinnans och hennes familjs levnadsförhållanden eller andra omständigheter som gör att skötsel och födsel av ett barn skulle bli särskilt betungande för henne.

– Det skulle ha en enorm betydelse, eftersom det i praktiken inte finns några möjligheter att utföra säker abort i dag. Det skulle innebära att miljontals kvinnor skulle ta makten över sina egna kroppar. Man skulle minska de osäkra aborterna och man skulle minska dödsfall kopplade till osäkra aborter, säger Linde.

Eftersom aborter är olagliga finns det förstås inga exakta siffror för hur många aborter som sker i Argentina varje år. För ungefär tio år sedan uppskattade en studie gjord på beställning av det argentinska hälsovårdsministeriet att det gjordes mellan 486 000 och 522 000 aborter i Argentina år 2004. Den argentinska hälsovårdsministern Adolfo Rubenstein uppskattade i utfrågningar i kongressen i våras att uppemot 50 000 kvinnor tas in på sjukhus varje år på grund av osäkra aborter.

Påvens inflytande minskat

Hans Linde tror inte att abortrörelsen dör ut även om det skulle bli ett nej i senaten, och hänvisar till en stor mobilisering kring aborträtten i Argentina den senaste tiden.

– Från att ha varit ett väldigt konservativt land med ett starkt motstånd mot aborter ser vi nu att en majoritet av befolkningen stöder aborträtten. Så jag tror att även om man skulle förlora den här omröstningen om en vecka så skulle inte den här diskussionen vara över i Argentina.

Samtidigt är Argentina ett katolskt land och påvens hemland. Påve Franciskus motsätter sig aborträtten och har vädjat till sin hemnation att hålla fast vid de nuvarande restriktionerna. Linde säger dock att det verkar som om påvens och kyrkans inflytande minskar i Latinamerika.

– Vi såg redan för några år sedan hur Argentina var ett av pionjärländerna i Latinamerika genom att rösta igenom både en jämlik äktenskapslagstiftning som gav samkönade par rätt att gifta sig. Man har också infört en av världens mest progressiva lagstiftningar för transpersoner. Argentina har i dag en bättre lagstiftning än Sverige om du vill byta juridiskt kön och genomföra en könskorrigerande operation, säger Linde.

Samtidigt behöver inte tron vara ett hinder i frågan, han berättar att en av organisationerna som RFSU samarbetar med i Argentina heter Católicas por el derecho a decidir eller fritt översatt Katoliker för rätten att välja.

– Jag tror att det är en trend att vi ser att även människor med en religiös övertygelse ser vilket problem abortförbudet är, och de därför tar ställning för aborträtten. De har varit väldigt viktiga i diskussionen genom att visa att du inte behöver välja mellan att vara en troende katolik eller att stå upp för aborträtten. Det går alldeles utmärkt att göra både och.

Det händer i Brasilien

Linde tror att ett ja för aborträtten i Argentina skulle skicka en stark signal också till resten av regionen där det också pågår processer i frågan.

– Man måste komma ihåg att Latinamerika är den kontinent med den absolut hårdaste abortlagstiftningen i världen. Man räknar med att det genomförs fyra miljoner aborter varje år i Latinamerika. 90 procent av de är i dag osäkra på grund av olika former av restriktioner och förbud.

En av de processer som just nu pågår sker i Brasiliens där högsta domstol i fredags började höra olika experter och intressegrupper i ett fall som i slutändan kan leda till att abort avkriminaliseras i landet. Högsta domstolen ska avgöra om den nuvarande abortlagstiftningen går emot landets grundlag. Processen har väckt mycket känslor. Brittiska The Guardian rapporterade i förra veckan hur juridikprofessorn och abortförespråkaren Debora Diniz har blivit tvungen att gå under jorden och leva under polisbeskydd inför att hon skulle tala i rätten. Det här efter att hon ha fått ta emot många dödshot.

Bild: Maija Hurme

– Vi är i en ny situation. Det här kan ändra kriminaliseringen av abort i landet. Därför är det så viktigt, säger Diniz till The Guardian.

Enligt tidningen har omröstningen i Argentina gett abortaktivister i Brasilien nytt hopp.

Två trender

Irland öppnade tidigare i år efter en folkomröstning upp för att förnya sin abortlagstiftning, och det kan tillsammans med de nya vindarna som blåser i Latinamerika te sig som världen går mot en liberalare hållning när det gäller rätten till abort. Det är enligt Hans Linde inte hela sanningen.

– Man kan nog säga att globalt finns det två parallella trender samtidigt. Det finns en rad länder där vi ser att motståndet mot abortlagstiftningen hårdnat och det sker inskränkningar.

Han lyfter upp USA och Polen som exempel där trenden varit det motsatta.

– Men vi ser samtidigt också en positiv trend. Cypern har också det senaste året ändrat sin abortlagstiftning i en positiv riktning. Chile övergav sitt totala abortförbud nyligen. Vi ser ändå en rad länder där det sker en positiv utveckling.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33