Påven utnämner 14 nya kardinaler

Påve Franciskus talar från sitt fönster vid Petersplatsen på söndagen, med en fontän i förgrunden. Bild: TT/AP/Gregorio Borgia

Påve Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler – från fem olika kontinenter. De kommer att få sina röda kalotter när kardinalerna samlas till konsistorium den 29 juni.

– Deras ursprung reflekterar kyrkans universalitet, säger påven i ett anförande på Petersplatsen.

De nya kardinalerna kommer från Irak, Pakistan, Madagaskar, Japan, Peru, Mexiko, Bolivia, Polen, Portugal, Spanien och Italien.

Elva av de valda är under 80 år gamla, vilket innebär att de faller under åldersgränsen för att delta i en konklav den dagen en ny påve ska väljas.

Nästa konsistorium blir påve Franciskus femte och precis som vid de tidigare tillfällena riktar han sin uppmärksamhet mot länder där katoliker utgör en liten minoritet som exempelvis i Irak och i Japan.

I och med de nya utnämningarna blir kardinalerna 125 till antalet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03