Påven låter katolska präster förlåta aborter

Påve Franciskus. Bild: MAURIZIO BRAMBATTI

Påven Franciskus har gett alla katolska präster rätt att meddela syndernas förlåtelse för aborter.

Därmed blir en tillfällig åtgärd under "Barmhärtighetens jubelår", som avslutades på söndagen, permanent.

Den 79-årige påven sade dock att han "måste upprepa med eftertryck att abort är en allvarlig synd eftersom det avslutar ett oskyldigt liv".

Samtidigt konstaterar han att "det inte finns någon synd som Guds barmhärtighet inte kan nå och utplåna". 

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39