Påven i sitt jultal: Våra olikheter är en rikedom

I sitt jultal i Vatikanen hoppades påven på förbrödring tros alla olikheter människor emellan. Bild: TT-AP/Tiziana Fabi

– Våra olikheter är ingen nackdel eller fara, de är en källa till rikedom.

Så sade påven Franciskus i sitt jultal, när han kom in på migration och den polariseringen som den lett till.

Den katolska kyrkans överhuvud manade till "kärlek, acceptans och respekt för vår stackars mänsklighet" och "broderskap mellan personer av olika idéer och religioner".

I sitt traditionsbundna framträdande på Petersplatsen i Rom uttalade påven Franciskus som väntat förhoppningar om fred och dialog i Syrien och Jemen och mellan israeler och palestinier.

Han talade om behovet av "samhällelig harmoni" i Nicaragua och Venezuela. Han riktade också bland annat uppmärksamheten mot de många flyktingar och fördrivna från den afrikanska kontinenten som behöver humanitär hjälp och säkrad tillgång till mat.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39