Paulina Hannus från Borgå får punktskriftspris

Paulina Hannus fick utmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade. Bild: FSS/Henrika Jakobsson

Paulina Hannus har använt punktskrift i hela sitt liv. På lördagen fick hon en hedersutmärkelse av Förbundet Finlands svenska synskadade.

Hedersutmärkelsen Årets braillör tilldelas en person som aktivt verkar för punktskriftens utbredning, skriver förbundet i ett pressmeddelande. I år är det sjuttonde gången som någon koras med titeln.

I år går utmärkelsen till filosofie magister Paulina Hannus som bland annat har skrivit sin pro gradu-avhandling om den taktila skriftens utveckling. Hon håller dessutom studiecirklar i punktskrift för andra personer med synnedsättning.

– Det betyder mycket för mig att få den här erkänslan av förbundet. Punktskriften är mitt läs- och skriftspråk och jag hoppas att fler synskadade skulle vilja lära sig punktskrift, säger hon.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning