Patrick Modianos ström av förluster är vacker och fascinerande

Ur den djupaste glömska är inte Patrick Modianos mest undflyende roman – flera av dess gåtor får faktiskt sin lösning. Bild: Jean-Francois Robert/Pressbild

Det är gåtorna, inte deras lösning, som är det centrala i Nobelpristagaren Patrick Modianos böcker, skriver Michel Ekman.

Att börja läsa en roman av Patrick Modiano är som att höra inledningen till ett musikstycke. Små motiv skymtar fram. Ingenting väcker uppseende men den vane Modianoläsaren vet att de är de första anty...