Patetiskt enögt om krig och fred

Ingen klart tänkande människa önskar sig krig, men i denna värld är en viss realism ändå av nöden.

I HBL (29.12) skriver Lea Launokari, i en som det verkar tillfredsställd ton, om uppgifterna angående den sjunkande försvarsviljan bland ungdomen i Finland. Hon räknar upp en hel mängd mer eller...