Pastor fortsätter att viga regnbågspar – "inga hinder i Bibeln"

Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Pastor Kai Sadinmaa kommer att fortsätta att viga regnbågspar. Sadinmaa framför löftet i sitt svar till domkapitlet, som FNB fått se.

Sadinmaa vigde samkönade par i mars. Det ledde till två klagomål till domkapitlet vid Helsingfors biskopsstift.

I sitt svar försvarar Sadinmaa vigslarna bland annat med grundlagen, de mänskliga rättigheterna och jämlikhet. Han anser inte heller att Bibeln utgör något hinder.

– Jag anser att jag som präst är en representant för den offentliga makten och därmed bunden att göra min tjänstemannaplikt även då det gäller vigslar. Min tolkning är att kyrkan som ett offentligrättsligt samfund inte har rätt att låta bli att fullgöra de plikter som lagen tilldelat samfundet, skriver Sadinmaa.

Om kyrkan anser att regnbågspar inte ska välsignas eller vigas bör kyrkomötet fatta ett separat beslut om det, skriver Sadinmaa.

Han påminner även om att kyrkomötet ännu inte tagit ställning till vigsel av samkönade par.

Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft i början av mars. Evangelisk-lutherska kyrkans officiella ståndpunkt är att homosexuella par inte ska få vigas i kyrkan. Det är domkapitlets uppgift att besluta om möjliga påföljder för präster som trots det viger sådana par.

Innan lagen trädde i kraft vädjade flera biskopar till prästerna att inte viga regnbågspar. Sadinmaa skriver att det inte räcker med biskoparnas direktiv för att avgöra en så betydande fråga.

Sadinmaa säger till FNB att domkapitlet ska behandla frågan på onsdag om två veckor.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning