Passagerare vill ha sänkta biljettpriser för metrofiaskot

De senaste dagarna har diskussionen gått het gällande västmetrofiaskot och eventuella kompensationer i biljettpriser för försämrade förbindelser. Passagerare hotar att anmäla Helsingforsregionens trafik till Konkurrens-och konsumentverket.

Det finns passagerare som upplever att servicenivån försämras avsevärt i södra Esbo, Kyrkslätt och på Drumsö när metrotrafiken inte startar som planerat och utbudet av ersättande busslinjer är reducerat. Resenärer hoppas att försämringen skulle synas i biljettpriserna.

– Om inte HRT kompenserar den sämre servicenivån med att sänka på priset för regionbiljetten så tänker jag vara i kontakt med konsumentmyndigheterna. Det är jag inte ensam om, skriver en upprörd passagerare på HRT:s sajt.

Från HRT:s sida har man inga planer på att sänka biljettpriserna med motiveringen att ersättande trafiken blir tillräckligt omfattande. På Konkurrens-och konsumentverket vill man avvakta läget.

– Det är givetvis svårt att ge ett heltäckande svar i det här skedet när det inte finns någon klarhet i hur den kompenserande trafiken ser ut och hur den fungerar, säger jurist Jukka Kaakkola på Konkurrens-och konsumentverket.

Han tror ändå inte att det finns chans till ekonomisk kompensation. Enligt Kaakkola skulle det bli svårt att dra en gemensam, rättvis linje för alla resenärer i form av kompensation.

– Det beror ju helt på var man bor och vilken form av biljett man har, säger Kaakkola.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46