Partipolitik bör inte påtvingas varje ämne

En möjlighet att hålla ett möte utanför ring tre skulle ha varit EU-klimattoppmötet som regeringen skrev om i regeringsprogrammet.

I en insändare (HBL Debatt 7.7) svarar Alexander Lång på min insändare (4.7) där jag lyfter upp problematiken med att det under Finlands ordförandeskap inte hålls möten utanför huvudstadsregionen. Jag glädjer mig över att han delar min uppfattning om att det är viktigt att visa hela Finland för EU:s ämbetsmän och ministrar.

Att teman för ordförandeskapet förberetts i en parlamentarisk grupp är bekant. Att det är regeringen som i sista hand skriver EU-ordförandeskapsprogrammet och bär fanan torde också vara bekant. En möjlighet att hålla ett möte utanför ring tre skulle ha varit EU-klimattoppmötet som regeringen skrev om i regeringsprogrammet. Detta toppmöte lyser med sin frånvaro i EU-ordförandeskapsprogrammet. Jag hoppas att toppmötet hålls trots det.

Jag beklagar den åtstramade budgeten för ordförandeskap – även om min arbetsgivare var med och beslutade om den. Jag förstår att Lång vill försvara Rinnes vänsterregering men anser samtidigt att det inte är konstruktivt att påtvinga partipolitik på varje ämne. I min insändare riktar jag också kritik mot städerna för att de inte uppvisat ett större motstånd mot att mötena endast hålls i Helsingfors. Det är önskvärt att fler finländska städer skulle engagera sig aktivt i EU-frågor.

Jag önskar regeringen all lycka till inför de stora utmaningar som EU står inför de följande sex månaderna. Ansvaret är stort och förväntningarna höga.

Matilda af Hällström sekreterare för internationella ärenden, Samlingspartiet

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46