Partimedlemmarnas roll, rätt och funktion

Harry Harkimo (Saml) är besviken på en enskild riksdagsledamots påverkningsmöjligheter.Bild: Heikki Saukkomaa

Det är ett välkänt faktum att partiernas verksamhet inte mera intresserar på samma sätt som förr. Inom Samlingspartiet pågår en intressant konflikt om medlemmarnas rättigheter.