Partimedlemmarnas roll, rätt och funktion

Harry Harkimo (Saml) är besviken på en enskild riksdagsledamots påverkningsmöjligheter. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Det är ett välkänt faktum att partiernas verksamhet inte mera intresserar på samma sätt som förr. Inom Samlingspartiet pågår en intressant konflikt om medlemmarnas rättigheter.

Det handlar om Samlingspartiets distrikt i Nyland och medlemmarnas rätt att delta i beslutsfattandet om partiets kandidater i riksdagsvalet. Helsingin Sanomat skriver om det i dag.

Konflikten har pågått en längre tid. Det är särskilt partiavdelningarna i Esbo som vill ha en medlemsomröstning om riksdagskandidaterna i Nyland. Partiledningen och största delen av Nylandsdistriktet har en annan åsikt.

Nyland är landets största valkrets. I riksdagsvalet fick Samlingspartiet en fjärdedel av de nyländska rösterna. HS citerar distriktets verksamhetsledare som säger att framgången i Nyland är en viktig del av Samlingspartiets framgång i hela landet. Eller som en annan samlingspartist uttrycker det: om partiet inte vinner valet i Nyland så vinner man det ingenstans.

Därför anser parti- och distriktsledningen att det är viktigt att kandidatlistan är så mångsidig som möjligt och man befarar att en medlemsomröstning skulle motverka mångsidigheten.

De aktiva partimedlemmarna i Esbo hävdar å sin sida att partimedlemmarna har och måste ha rätt att påverka partiet, till exempel vem som ställs upp i val.

Partiernas praxis varierar när det gäller medlemsomröstningar. Till exempel SDP låter ofta medlemmarna rösta om kandidaterna. Och SFP kommer med stor sannolikhet att göra det i Egentliga Finland inför riksdagsvalet eftersom man siktar på ett valförbund och ska vaska fram de rätta kandidaterna.

För Samlingspartiet i Nyland blev det ingen medlemsomröstning om kandidaterna i valet nästa år eftersom många av de sittande ledamöterna temporärt backade sitt medgivande för en kandidatur. Det ledde till att antalet intresserade blev färre och det krav som finns i stadgarna inte uppfylldes. Formellt är det korrekt, men de facto kringgicks medlemmarnas demokratiska rättigheter.

I riksdagsvalet om ett år är situationen dessutom speciell för att tre av de nio riksdagsledamöter som senast blev valda har befriats från sitt uppdrag. Alexander Stubb med nästan 30 000 röster finns numera på Europeiska investeringsbanken i Luxemburg, Outi Mäkelä med över 6 500 röster blev kommundirektör i Nurmijärvi och Sanna Lauslahti med drygt 4 000 röster blir snart vd för läkemedelsindustrins branschorganisation.

I valet om ett år finns alltså många väljare som inte kan rösta på samma kandidat som senast. Harry Harkimo som fick näst mest röster av Samlingspartisterna i Nyland har varit öppen med hur besviken han är över en enskild riksdagsledamots möjligheter att påverka. Det skulle inte förvåna om han låter bli att ställa upp i valet.

Båda parter i konflikten har på sitt sätt rätt. Partimedlemmar måste kunna påverka sitt parti, också vilka som kandiderar i val. Men det är också sant att en mångsidig grupp kandidater vad kön, ålder yrke och hemort beträffar är väsentligt med tanke på framgången.

Det kan hända att frågan inte är slutbehandlad, åtminstone inte när det gäller förfarandets stadgeenlighet.

I vilket fall som helst ökar konflikten knappast intresset för att bli partimedlem och i den meningen är den kontraproduktiv för Samlingspartiet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning