Partilojaliteten i sviktar – nya rörelser ska locka soffliggarna till valurnan

De nya småpartierna har svårt att nå riksdagen, än svårare att få in foten i regeringsförhandlingar, säger statsvetare. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Liike Nyt och Seitsemän tähden liike pratar om mer öppenhet och engagemang. De vill locka till sig de väljare som annars låter bli att rösta.

Liike Nyt säger sig vara en politisk rörelse – inte ett parti. I praktiken innebär det mest pappersarbete och krångel för kandidaterna.

Fördelen med att inte vara ett parti är populistisk. Rörelsen vill locka väljare som motsätter sig traditionell partipolitik och att partier köpslår röster med varandra.

– Många finländare röstar på en viss person och tycker det är jobbigt att kandidaten måste följa partidisciplin, säger Åsa von Schoultz, professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.

Hon säger att partierna har förlorat något av sin ställning i samhället. Det är förvisso en europeisk trend, men i Finland märks det extra tydligt.

– Många finländare har inte längre lika starka känslomässiga band till något visst parti. Det leder i sin tur till att väljare röstar på olika partier från val till val.

Rörliga väljare lockas till nya populistiska partier. Både Liike Nyt och Seitsemän tähden liike tilltalar den del av väljarkåren som är kritiska till partisystemet.

Harry Harkimo lär ha tagit inspiration från Emmanuel Macron i Frankrike. Partiet "En Marche" bildades ungefär ett år innan Macron valdes till president, och gjorde enligt Thomas Karv, att Macron blev av med sitt politiska bagage. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Finns efterfrågan bland väljarna

Enligt Thomas Karv, doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi, är Seitsemän tähden liike så starkt förknippad med Paavo Väyrynen som person att väljarna troligtvis kommer från EU-kritiska väljare, Centern och Sannfinländarna. Liike Nyt lockar troligtvis en del väljare från Samlingspartiets väljare.

Åsa von Schoultz säger att Liike Nyt försöker samla väljare från många håll med ett väldigt splittrat partiprogram.

– Liike Nyt betonar företagare. I Nyland har Samlingspartiet brist på röstmagneter, så det kan hända att en del kommer att rösta på Liike Nyts kandidater, säger von Schoultz.

Småpartier har svårt att nå riksdagen. Senast det hände var när Sannfinländarna tog ett mandat i riksdagsvalet 1999.

– När det kommer till kritan så vill många rösta på vinnarna. Man vill inte rösta på ett parti som det går dåligt för i partimätningar. Många som säger att de sympatiserar med en uppstickare väljer i slutändan att rösta på det trygga alternativet, säger Karv.

Nya partier föds ur ett missnöje. Karv tror att det här bara är början. I framtiden kommer det att grundas ännu fler nya partier som inte har burit regeringsansvar.

– Säga vad man vill om ytterpartier, men de är väldigt tydliga i sina budskap. Över tid har det blivit allt svårare för väljare att särskilja mellan de traditionella partiernas politiska positioner.

Bild: Lehtikuva/Mikko Stig

Folket vill ha insyn

Marina Lindell, projektforskare vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, säger att de nya rörelserna är en motreaktion till de politiska beslut som den sittande regeringen har fattat.

– Väljare efterlyser mer transparens i politiken.

Medborgarinitiativ är ett sätt för allmänheten att påverka vad som är på agendan. Nästa steg som man kan experimentera med är enligt Lindell hur medborgarinitiativen behandlas.

– Finland är en representativ demokrati. Jag tycker inte att medborgarna ska fatta besluten, men politikerna kan låta människor komma till tals också under beslutsprocessen.

Lindell nämner medborgarråd som ett sätt att ge medborgarna en viktigare roll i politiken. Ett medborgarråd är en slumpmässigt utvald grupp som ger ett utlåtande eller bereder en politisk fråga.

– Till exempel i Kanada fick ett medborgarråd i uppgift att se över valsystemet. De diskuterade i grupper, samlade expertkunskap och förberedde frågan i över ett år. Till slut föreslog de att valsystemet skulle förändras. Parlamentet ordnade då en folkomröstning där förslaget var nära att röstas igenom

Lindell anser att det finns utrymme för att experimentera. Enligt henne vill folk engagera sig i frågor som intresserar dem själva. Det är enligt henne det som gör Liike Nyt intressant.

– Det är fräscht med nya politiska rörelser. Speciellt om de lyckas få fler att intressera sig av politik. Men jag är mycket skeptiskt till att Liike Nyt klarar av att hålla sig utanför politiken. Man måste vara med i det politiska systemet för att fatta politiska beslut.

Förutsättningen för att nominera kandidater skiljer ett parti från en rörelse.

Liike Nyt kan bilda ett valförbund. På det sättet kan rörelsen slå ihop röstmängden för kandidaterna inom de olika valkretsarna och kan därmed dra nytta av det proportionella valsättet.

Det är alltså tekniskt svårare att ställa upp i val om man inte är ett parti, men i det stora hela är det inte så stor skillnad.

Kandidater som inte är nominerade i ett parti måste själv samla ihop hundra underskrifter. Liike Nyts kandidater måste alltså samla ihop hundra stödpersoner per man – samma person får inte ge sitt stöd till flera kandidater.

Det finns 19 partier i partiregistret. I december registrerades Suomen Kansa Ensin och Seitsemän tähden liike som politiskt parti i Finland.

Med parti avses en registrerad förening, som är införd i Justitieministeriets partiregister.

Partinamnet som registreras i partiregistret kommer direkt från föreningsregistret. Partierna får själva välja om de registrerar ett svenskspråkigt partinamn eller inte. Varken Suomen Kansa Ensin eller Seitsemän tähden liike har ett svenskspråkigt namn. Inte heller Liike Nyt har ett svenskspråkigt namn. Därför används de finska namnen i texten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning