Partiet styr och marknaden ställer

Bild: Pressbild

Eeva Eronen ser i sin nya bok nyckeln till utvecklingen i Kina i att det kommunistiska partiet tog lärdom av Sovjetunionens sönderfall. Människor ska hållas nöjda genom att produktionen utvecklas och levnadsstandarden stiger.