Partierna överens om nästa års budget i Esbo – större anslag för ungas psykvård

Jukka Mäkeläs budgetförslag höjdes med 5 miljoner euro efter att partierna förhandlat i Esbo. Bild: HBL/Arkiv/Richard Nordgren

De politiska fullmäktigegrupperna i Esbo har nått en överenskommelse om nästa års budgetförslag. Bara Vänsterförbundet motsatte sig överenskommelsen.

Grundskoleutbildningen och gymnasiets timresurs får ökade anslag och det gäller också eftermiddagsverksamheten för elever i årskurs 2. Också antalet skolgångsbiträden ska bli fler. Esbotillägget är 190 euro för barn till och med 2 år. För barn i åldern 2 till 3 är tillägget 150 euro. Också äldrevården och psykvårdstjänster för barn och ungdomar får ökade anslag. I jämförelse med det förslag som stadsdirektör Jukka Mäkelä utarbetat är utgifterna 5 miljoner euro mer. Esbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten den 4.12.

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp hade velat höja den kommunala inkomstskattesatsen från 18 till 18,75. Det här förslaget väckte inte gehör i de andra grupperna.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning