Partierna överens i Åbo – Minna Arve blir borgmästare

Alla fullmäktigegrupper i Åbos nya stadsfullmäktige har godkänt stadens borgmästaravtal. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Socialdemokraterna tar över ordförandeposten i Åbo stadsfullmäktige från De Gröna.

Förhandlingarna om ett borgmästaravtal i Åbo har resulterat i en överenskommelse som alla grupper i nya stadsfullmäktige har godkänt. Således blir Samlingspartiets borgmästarkandidat Minna Arve, som lett förhandlingarna, stadens borgmästare för en fyraårsperiod.

–  Jag tycker förhandlingarna fördes i en konstruktiv anda, och alla parter försökte faktiskt hitta lösningar. Det var ganska mycket prat om uppställningen i stadsstyrelsen och om posterna som biträdande borgmästare men vi kom fram till en överenskommelse, säger Arve.

Åbo stadsfullmäktige godkänner borgmästaravtalet i augusti. Utöver borgmästaren får Åbo också tre biträdande borgmästare. Posten som biträdande borgmästare med ansvar för bildningen går till Socialdemokraterna medan De Gröna får en biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovården.

Posten som biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljön delas av Samlingspartiet och Vänsterförbundet. Samlingspartiet har posten i två år och därefter har Vänsterförbundet posten i två år.

Partierna väljer sina kandidater till biträdande borgmästare bland sina fullmäktigeledamöter, och valen godkänns av stadsfullmäktige i augusti.

Fullmäktigegrupperna har också kommit överens om att ordförandeposten i nya stadsfullmäktige går till det näst största partiet Socialdemokraterna. I gamla stadsfullmäktige innehade De Gröna posten.

Minna Arve säger att förhandlingarna mellan fullmäktigegrupperna ännu fortsätter angående uppställningen i Åbos nämnder.

Minna Arve (Saml) blir Åbos borgmästare för perioden 2021–2025. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Vårdreformen ett mysterium

I Åbos borgmästaravtal står det bland annat att utgångsläget är att varken kommunalskatten eller fastighetsskatten ändras under avtalsperioden 2021–2025.

–  Om vi hamnar i en situation där höjningar av skatterna kan vara aktuella förhandlar grupperna i fullmäktige om saken, säger Arve.

Vidare står det separat i borgmästaravtalet att staden strävar efter att anpassa sig till den annalkande social- och hälsovårdsreformen utan att höja skatterna. Men på den fronten är frågetecknen fortfarande många, säger Arve.

–  Vi vet ännu inte hur social- och hälsovårdsreformen påverkar staden och vad stadens finansieringsroll kommer att vara i förhållande till det nya välfärdsområdet.

Om Åbos ekonomiska utveckling är sämre än väntat kan staden enligt borgmästaravtalet ta till anpassningsåtgärder. Arve vill inte spekulera om hurudana åtgärder som kan bli aktuella i så fall.

–  Det beror ganska mycket på varför situationen då ser ut som den gör. Det är för tidigt att säga vilka åtgärder som skulle kunna komma på fråga.

–  Vi har talat mycket om ekonomi under förhandlingarna och avsikten är naturligtvis att staden har en så stark ekonomi att vi inte behöver ta till sparåtgärder eller anpassningsåtgärder ens om situationen förändras på ett oväntat sätt.

Samlingspartiet: 4 platser.

Socialdemokraterna: 3 platser.

Vänsterförbundet: 2 platser.

De Gröna: 2 platser.

Sannfinländarna: 2 platser.

Svenska folkpartiet: 1 plats.

Centern: 1 suppleantplats.

Källa: Åbo stad

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning