Partierna fick sträng bakläxa – men läckan skärper inte sekretessen

Riksdagens talman Paula Risikko (Saml) och grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) kommenterar läckan från grundlagsutskottet och diskussionen om eventuella åtgärder.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Det är mycket allvarligt att ett grundlagsutskottsdokument läcker ut, men det finns ändå inte skäl att ändra på riksdagens arbetsordning. Det var kontentan av tisdagskvällens snabbinkallade möte som leddes av riksdagens talman Paula Risikko (Saml).

Talman Paula Risikko hade sammankallat riksdagsgruppernas ordförande och partiordförandena för att diskutera eventuella ändringar i riksdagens arbetsordning till följd av den uppmärksammade läckan i slutet av förra veckan.

Iltasanomat hade fått tag på grundlagsutskottets utkast till utlåtande om valfriheten i vården. Tidningen var inte sen med att publicera innehållet. Utifrån utkastet verkar utskottet anse att valfriheten inte tryggar allas lika rätt till vård.

Risikko uppgav tidigare att grundlagsutskottet kommer att ändra på sina rutiner i hur man handskas med dokument. Bland annat blir det slut på att använda e-post för att dela dokument. Men några ändringar i riksdagens arbetsordning kommer inte att införas.

– Vi konstaterade att det i det här skedet inte finns behov av att ändra på arbetsordningen eller på lagstiftningen kring hemligstämpling. Den juridiska tröskeln för att hemligstämpla dokument är mycket hög. Ett utkast till utlåtande om valfrihet i vården skulle inte fylla kriterierna för hemligstämpling, sade Risikko efter mötet.

Enligt riksdagens arbetsordning är dokument icke-offentliga så länge ärendet är under behandling. Men det är inte straffbart att läcka icke-offentliga dokument. Enligt Risikko kommer man inte att försöka spåra läckan eller ställa någon till svars.

Syftet med mötet verkar snarast ha varit att ge partierna en bakläxa, med budskapet: respektera grundlagsutskottets integritet.

– Det är mycket allvarligt att dokumentet hamnat i fel händer. På mötet gjordes det klart att man inte beter sig så här. Alla partirepresentanter visade förståelse för det, sade Risikko.

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF) var inne på samma linje.

– Politisk påtryckning får inte utövas när grundlagsutskottets medlemmar ska göra juridiska bedömningar om någonting är grundlagsenligt eller inte, sade Lapintie.

Också tidtabellen för utskottets egentliga utlåtande om landskaps- och vårdreformen togs upp till diskussion. Men något säkert datum kunde Risikko och Lapintie inte ge.

– Det som åtminstone står klart är att det inte blir något val i oktober, sade Risikko.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33