Medlingsförslaget godkändes – poststrejken är slut

PAU:s företrädare Heidi Nieminen intervjuas innan mötet. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Arbetsmarknadsparternas styrelser har godkänt riksförlikningsmannens medlingsbud i tvisten om de kollektivavtal som ska tillämpas för Postens anställda.

Post- och logistikunionen PAU och Servicebranschens arbetsgivarförbund Palta har förankrat medlingsbudet hos sina styrelser och godkänt den kompromiss som manglades fram efter elva timmars förhandlingar på tisdagen.

I avtalsutkastet ingår även ett konkret förslag på hur avtalsvillkoren ska preciseras för de 700 paketsorterare som har vållat huvudbry för parterna i konflikten.

Dagens uppgörelse innebär att alla strejker och sympatistrejker som anknyter till tvisten kring Postens kollektivavtal nu blir avblåsta och att till exempel kollektivtrafiken och sjöfarten kan återuppta sin verksamhet.

Post- och logistikunionens ordförande Heidi Nieminen, Paltas vd Tuomas Aarto lyckades till sist enas om en kompromiss i tvisten kring de kollektivavtal som tillämpas för Postens anställda. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Post- och logistikunionens ordförande Heidi Nieminen, Paltas vd Tuomas Aarto och riksförlikningsman Vuokko Piekkala meddelade på onsdagsförmiddagen att de har godkänt tisdagens medlingsbud. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning