Parlamentariska perspektiv

Visst är det trevligt om parlamentarikerna kan vara hövliga mot varandra. Avgjort viktigare är ändå att de fattar kloka beslut och vid behov förhindrar stupida sådana.

Nya idéer, flera kvinnor, större saklighet – förväntningarna om vad den nya riksdagen ska få till stånd är som vanligt högt uppskruvade. Men rimligen fortsätter det mesta som tidigare. Riksdagen...