Pargasföretag utnyttjade konkurrentens affärshemligheter – stal tusentals filer med hjälp av extern hårdskiva

Egentliga Finlands tingsrätt tog på onsdagen ställning till ett fall där två män åtalades för att ha utnyttjat affärshemligheter från en konkurrent i sin egen företagsverksamhet. Arkivbild. Bild: Mikael Piippo/SPT

Egentliga Finlands tingsrätt har dömt två personer vid ett företag i speditionsbranschen för flera olika brott som riktat sig mot deras tidigare arbetsgivare.

Två framträdande personer vid ett Pargasregistrerat företag dömdes på onsdagen till villkorligt fängelse och stora ersättningsbelopp, bland annat för att ha utnyttjat affärshemligheter från ett konkurrerande företag. Även det Pargasregistrerade företaget som de dömda representerar fälldes i Egentliga Finlands tingsrätt.

Pargasföretaget har ett kontor i Åbo. Både Pargasföretaget och det företag som brotten riktade sig mot verkar i logistik- och speditionsbranschen.

Affärshemligheter läckte

De två dömda männen sålde affärsverksamheten i sitt gemensamma speditionsföretag till ett danskt storbolag i samma bransch år 2013. Båda stannade kvar som anställda vid det danska bolaget.

Några år senare lämnade den ena mannen, nu 71 år, det danska bolaget och grundade ett nytt speditionsföretag som registrerades i Pargas. Den andra mannen, nu 59 år, fortsatte arbeta vid det danska bolaget.

Enligt åklagaren röjde den yngre mannen affärshemligheter som tillhörde det danska bolaget till Pargasföretaget som den andra mannen basade för.

Filer flyttades till Pargasföretaget

Det danska bolaget sade upp den yngre mannens kontrakt i juli 2018. Då kopierade mannen innehållet på sin jobbdator och flyttade allt till en extern hårdskiva, varefter han raderade allt från sin jobbdator.

Senare flyttade mannen filerna vidare till en dator som han fått av Pargasföretaget, trots att han i det skedet inte officiellt arbetade för företaget.

Enligt tingsrätten omfattade materialet tusentals dokument och tabeller. Filerna innehöll bland annat information om det danska bolagets projektkalkyler, kunduppgifter och offerter.

Åklagaren hävdade i tingsrätten att Pargasföretaget utnyttjade det danska bolagets affärshemligheter i sin egen verksamhet.

Den yngre mannen började officiellt arbeta för Pargasföretaget i början av 2019.

Fällande dom på alla åtalspunkter

De två männen och Pargasföretaget nekade till alla åtal i tingsrätten. Egentliga Finlands tingsrätt gav ändå åklagaren rätt på alla åtalspunkter.

Den yngre mannen dömdes till tio månaders villkorligt fängelse för brott mot företagshemlighet, dataskadegörelse, upphovsrättsbrott och konkurrensbrott.

Domen för konkurrensbrott grundar sig på att mannen ska ha meddelat en av det danska bolagets företagskunder att det danska bolaget inte längre kan utföra arbete för kunden i fråga.

Den äldre mannen, grundare av Pargasföretaget, dömdes likaså till tio månaders villkorligt fängelse. Tingsrätten ansåg att han gjort sig skyldig till missbruk av företagshemlighet, upphovsrättsbrott och konkurrensbrott.

I hans fall kom domen för konkurrensbrott för att han skickat mejl till flera olika mottagare och hävdat att det danska bolaget inte längre har personal med insikt i frakt med flyg eller till sjöss.

Pargasföretaget dömdes i sin tur till en samfundsbot på 100 000 euro för missbruk av företagshemlighet.

Hundratusentals euro i skadestånd och kompensation

De två dömda männen och Pargasföretaget måste tillsammans betala det danska bolaget 100 000 euro i skadestånd och 100 000 euro i kompensation, samt ränta på båda summorna.

Därtill dömdes den äldre mannen och Pargasföretaget till att tillsammans betala 350 000 euro plus ränta i kompensation till det danska bolaget.

Den äldre mannen måste ytterligare själv betala 150 000 euro plus ränta i skadestånd till det danska bolaget.

Den yngre mannen måste i sin tur ytterligare själv betala 12 000 euro plus ränta i skadestånd till det danska bolaget.

Förutom skadestånden och kompensationerna måste de dömda ersätta det danska bolagets rättegångskostnader till ett totalbelopp på tiotusentals euro.

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft utan kan överklagas till hovrätten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning