Pär Stenbäck leder nytt utrikespolitiskt debattforum på svenska

Pär StenbäckBild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Föreningen Utrikespolitiska Samfundet ska återupplivas efter en tid av törnrosaslummer.

En ny utrikespolitisk debattförening med namnet Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland har grundats, under ledning av tidigare minister Pär Stenbäck. Syftet är att erbjuda ett forum för fördjupade diskussioner kring världspolitikens vändningar.

– Världspolitiken både stimulerar och förskräcker och skapar behov av fördjupad analys. Den nya föreningen ska erbjuda en plattform för detta på svenska, heter det i pressmeddelandet.

Tidigare verkade en äldre förening med snarlikt namn, Utrikespolitiska Samfundet. Den hade grundats på 1940-talet, men dog ur för några år sedan i brist på nyrekrytering.

Till det nya samfundets ordförande valdes minister Pär Stenbäck. I styrelsen sitter Ilkka-Christian Björklund, Lotte Fredriksson, Harry Helenius, Mats Löfström, Håkan Mattlin, Tina Räihä, Silja Sandelin och Björn Teir.

Verksamheten kör i gång i Helsingfors den 10 augusti, med Ryssland som tema. Journalisterna Anna-Lena Laurén och Anders Mård ska diskutera det ryska samhällets tillstånd utifrån Mårds färska bok Vägen heter Ryssland.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33