Pär Stenbäck leder nytt utrikespolitiskt debattforum på svenska

Pär Stenbäck Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Föreningen Utrikespolitiska Samfundet ska återupplivas efter en tid av törnrosaslummer.

En ny utrikespolitisk debattförening med namnet Nya Utrikespolitiska Samfundet i Finland har grundats, under ledning av tidigare minister Pär Stenbäck. Syftet är att erbjuda ett forum för fördjupade diskussioner kring världspolitikens vändningar.

– Världspolitiken både stimulerar och förskräcker och skapar behov av fördjupad analys. Den nya föreningen ska erbjuda en plattform för detta på svenska, heter det i pressmeddelandet.

Tidigare verkade en äldre förening med snarlikt namn, Utrikespolitiska Samfundet. Den hade grundats på 1940-talet, men dog ur för några år sedan i brist på nyrekrytering.

Till det nya samfundets ordförande valdes minister Pär Stenbäck. I styrelsen sitter Ilkka-Christian Björklund, Lotte Fredriksson, Harry Helenius, Mats Löfström, Håkan Mattlin, Tina Räihä, Silja Sandelin och Björn Teir.

Verksamheten kör i gång i Helsingfors den 10 augusti, med Ryssland som tema. Journalisterna Anna-Lena Laurén och Anders Mård ska diskutera det ryska samhällets tillstånd utifrån Mårds färska bok Vägen heter Ryssland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03