Pär Stenbäck: Finlands fredsbevarande arbete blir försiktigare efter krisen i Afghanistan

– En bestående fred i Afghanistan förutsätter starka internationella institutioner och ett välfungerande folkrättsligt regelverk, säger Pär Stenbäck. Bild: Mikael Sjövall/SPT

Pär Stenbäck har arbetat med att lösa krishärdar på olika håll i världen i flera decennier. Trots den humanitära krisen i Afghanistan ser han hoppfullt på framtiden. "Jag är en demokratiförsvarare", säger han.

Nyligen fyllda 80 år tänker samhällsdebattören och den tidigare politikern Pär Stenbäck slå av på takten.– 80 är den nya pensionsåldern. Jag har gjort mig av med de flesta förtroendeuppdrag och försök...