"Papperslösa kan välja mellan hemlöshet eller döden"

Konstruktiva förslag. Tuuli Shinyella säger att det inte är i någons intresse att vi har en växande mängd papperslösa. Bild: Lehtikuva / Emmi Korhonen

Diakonissanstalten i Helsingfors föreslår fem åtgärder för att hjälpa upp situationen för de nypapperslösa i Finland.

Den skärpta invandringspolitiken har lett till att det uppstått en grupp av nypapperslösa i Finland. Diakonissanstalten i Helsingfors presenterar fem åtgärder för att hjälpa upp situationen.

– Folk stannar när tillvaron som papperslös i Finland är det minst dåliga alternativet av dåliga alternativ. Ofta står folk inför omöjliga utmaningar: ska jag låta mitt barn leva hemlöst i Finland eller ta det till Irak för att dö?

Nödinkvartering, dagcentrum, rådgivning och information bör erbjudas på ett och samma ställe. Det här skulle underlätta situationen för de papperslösa och effektivera tjänsterna.

Även papperslösa bör garanteras grundläggande och mänskliga rättigheter. Alla bör ha rätt till nödvändigt uppehälle, inkvartering, hälsa och grundläggande utbildning. Papperslösa bör inte heller behandlas olika beroende på vilken kommun de befinner sig i.

Särskild hänsyn ska visas sårbara individer som barn, gravida och psykiskt eller fysiskt illamående.

Man bör underlätta och öka möjligheterna för papperslösa att få uppehållstillstånd genom arbete.

Man bör bevilja tillfälligt uppehållstillstånd till personer som inte kan återvända till sitt hemland och som man inte lyckas avlägsna från Finland. Diakonissanstalten motsätter sig tvångsavvisningar till krisländer som Afghanistan, Irak och Somalia. 

FNB–SPT

Det säger Tuuli Shinyella, sakkunnig på Helsingfors Diakonissanstalt, som skrivit en rapport om de nypapperslösa i Finland.

Papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i Finland utan tillstånd. Med nypapperslöshet syftar man på en grupp som uppstått som en följd av flera lagändringar och negativa asylbeslut.

– Det är ett nytt fenomen i Finland. Efter krigstiden har det inte förekommit någon sådan här marginalgrupp som juridiskt drivs in i den här situationen, säger sektordirektör Marja Pentikäinen.

Hon tillägger att den finska invandringspolitiken har stramats åt så mycket att tredje sektorn är inne på en annan linje. På Diakonissanstalten har man som mål att förhindra att folk skickas i döden

– Det är sorgligt att man i dagens Finland är tvungen att fråga sig om de mänskliga rättigheterna förverkligas. Jag ser inga andra alternativ än att rätten till asyl på humanitära grunder återinförs, säger Pentikäinen.

Psykisk ohälsa

På Diakonissanstalten vill man inte komma med några gissningar om hur många papperslösa det kan tänkas finnas. Utredningen visar emellertid att behovet av nödinkvartering tills vidare har varit litet.

– Det ser ut som om de hittat andra alternativ för tillfället, men situationen kan förändras, säger Shinyella.

De flesta papperslösa skulle vilja ha hjälp med att hitta ett jobb, något som kan vara svårt om man saknar pass eller andra identitetsbevis.

Det finns också ett stort behov för rådgivning på det egna modersmålet och för psykosocialt stöd. Psykisk ohälsa är vanlig bland de papperslösa. De bakomliggande orsakerna är många:

– Chocken av negativa beslut, utdragen stress, traumatiska upplevelser i hemlandet eller under resan och fruktan för sin egen eller närståendes säkerhet samt rädsla för att bli tvångsavvisad, säger Shinyella.

Diakonissanstalten vill trygga de papperslösas mänskliga rättigheter, underlätta arbetssökandet och erbjuda dem nödvändiga tjänster på ett jämlikt sätt. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning