Papperslösa hänger knappast på baren, Antti Rinne

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Den som förväntat sig en ny riktning i asylpolitiken med Socialdemokraterna vid spakarna blir förmodligen besviken. Ju närmare valet kom, desto närmare den ”invandringskritiska” retoriken lade sig partiets ordförande.

I HBL:s serie med partiledarintervjuer i höstas kunde man få uppfattningen att SDP-basen Antti Rinne ville ändra på riktningen i asylpolitiken. I oktober sade han att han motsätter sig flera av de beslut som regeringen gjort och lovade riva upp dem. Rättshjälpen skulle bli bättre än före regeringens försämringar och familjeåterföreningarna skulle underlättas. Ännu för två år sedan krävde Rinne tillsammans med tre andra oppositionsledare att möjligheten till tillfälligt uppehållstillstånd skulle återinföras.

– En växande skara papperslösa är inte till fördel för någon, skrev oppositionsledarna då i sitt gemensamma ställningstagande.

Strax före valet lät det annorlunda. Rinne tyckte inte längre att man bör införa tillfälliga uppehållstillstånd. I Yles sista stora partiledardebatt blandade han bort korten genom att säga att de som fått avslag på sin asylansökan men inte kan skickas tillbaka till hemlandet ska få jobb och språkutbildning och det genast, men utan att förklara hur det skulle gå till utan någon form av uppehållstillstånd. I sin iver att förklara sitt uttalande, som de övriga girigt kastade sig över, trasslade han in sig ytterligare. I MTV:s morgonprogram följande dag sade han att "de här människorna måste göra något nyttigt jobb för det finländska samhället i stället för att hänga i barer och kaféer." "Till exempel miljöteknik i kommunerna kunde vara sådant jobb de här människorna kunde göra mot att de bor på vår bekostnad i avvisningscenter", sade Rinne, och tycktes ha glömt det faktum att det inte finns några avvisningscenter i Finland och att Polisstyrelsen och Inrikesministeriets tjänstemän upprepade gånger sagt att man inte heller vill ha några sådana.

Inte blev det bättre av att Rinne fick ytterligare en chans att förklara sig. I Helsingin Sanomat påstår han att största delen av dem som fått avslag på sin asylansökan men inte kan skickas tillbaka bor i flyktingförläggningar, såvida de inte gått under jorden. Att de får något vettigt att göra är tryggare också för resten av samhället, säger Rinne, och upprepar igen sin uppfattning om att de ägnar sin tid åt att hänga på barer.

Men faktum är att de som får avslag på asylansökan men inte kan avvisas till hemlandet, till exempel Irak som inte tar emot tvångsavvisade, inte bor i flyktingförläggningar särskilt länge. Kan de inte avvisas till hemlandet skrivs de ut ur mottagningssystemet. Det betyder att de inte längre har tillgång till mottagningstjänster, mottagningspenning eller någonstans att bo åtminstone på samhällets bekostnad, om man inte räknar med nödinkvartering på ett eller annat kyrkgolv. Många av dem som trots allt stannar gör det för att de helt enkelt inte vågar åka tillbaka. De har knappast råd att gå på bar särskilt ofta.

Det här mindes Rinne ännu för två år sedan. I oppositionsledarnas ställningstagande konstaterades då att de papperslösa varken har bostad, möjlighet till arbete, hälsovård eller utbildning. Enligt uttalandet bör särskild uppmärksamhet fästas vid hurdana effekter slopandet av det tillfälliga uppehållstillståndet har på risken för att papperslösa blir utnyttjade till exempel i människohandel eller svartjobb eller tvungna att försörja sig på tiggeri eller kriminalitet. Bland annat Helsingfors Diakonissanstalt har upprepade gånger påtalat de här effekterna.

Just den här frågan tycks Rinne ändå inte ha fäst särskild uppmärksamhet vid. I stället jämkar man sig lite närmare systerpartierna i Norden som skärpt linjen rejält. I Danmark har Socialdemokraterna rent av föreslagit att man skulle avskaffa möjligheten att söka asyl i landet. Så långt går inte de finska Socialdemokraterna, men den som hade hoppats på en ny riktning i asyl- och migrationspolitiken kan få ställa sitt hopp till någon annan.

Jenny Bäck Reporter

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning