Pappa till undernärd flicka överklagar dom

Pappan som dömdes för att ha gett sin 18 månader gamla dotter otillräcklig kost överklagar domen och vill bli frikänd. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Mannen som dömdes för att ha gett sin 18 månader gamla dotter otillräcklig kost överklagar domen och vill bli frikänd. I tingsrätten dömdes han till tre månaders fängelse för grovt vållande till kroppsskada.

Föräldraparet kom i februari in till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i Sverige med barnet. Flickan var då så undernärd att hon var timmar från att dö.

"Brottet har pågått under lång tid och har riktat sig mot ett mycket litet barn som befunnit sig i beroendeställning i förhållande till sina föräldrar", skrev åklagaren Ximena Bene i sin överklagan och hävdar att straffvärdet är "avsevärt mycket högre" än vad tingsrätten kommit fram till.

I tingsrätten yrkade åklagaren på två till tre års fängelse.

Pappan skriver, via sitt ombud, att han anser att "tingsrätten har gjort felaktiga och förenklade bedömningar" av det som framkommit under rättegången. Tingsrätten har inte heller "korrekt redogjort" för hans invändningar.

Pappan vill dessutom att rätten ogillar skadeståndet som dömdes ut till dottern.

Tidigare har åklagaren överklagat domen och vill se ett strängare straff för båda föräldrarna. Även flickans målsägarbiträde har överklagat domen och kräver att skadeståndet ska höjas från 60 000 till 80 000 kronor, det vill säga från 5 600 till 7 500 euro.

Flickan omhändertogs redan på akuten och placerades i ett jourhem. Hon har återhämtat sig.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning