Papa-proven minskade inte cancerrisken hos unga kvinnor

Enligt en ny finländsk studie har gynekologiska cellprov, så kallade papa-prov, ingen effekt på kvinnor under 30 år. Bland kvinnor över 35 har risken för livmoderhalscancer däremot minskat kraftigt.

Papa-prov är ett gynekologiskt cellprov som har fått namnet efter den grekiska läkaren Georgios Papanikolaou som uppfann metoden. Testet ska upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen, förstadier till cancer eller en förhöjd risk att senare insjukna. Enligt lag ska alla finländska kvinnor mellan 30 och 60 kallas till screening av livmoderhalscancer vart femte år. I vissa kommuner erbjuds screening även till 25- och 65-åringar.

Det är Cancerorganisationerna, vilket syftar på Cancerföreningen i Finland och Cancerstiftelsen, som står bakom den aktuella studien. Kvinnor som har följt screeningprogrammet har jämförts med kvinnor som har undvikit provtagningarna.

Resultaten visar att proven är cancerförebyggande i ålderkategorin över 35, men har ingen effekt bland kvinnor under 30. Det beror främst på att livmoderhalscancer sällan drabbar unga kvinnor. Däremot är det inte ovanligt med förstadier till livmoderhalscancer bland unga, men de läks så gott som alltid.

"Undvik onödiga prov"

Behandling av självläkande cellförändringar innebär komplikationer och onödiga kostnader, därför stöder studien de nuvarande rekommendationerna. Enligt den ska symtomfria kvinnor under 25 år inte testas och för kvinnor mellan 25 och 29 ska ett prov noggrant övervägas. Tester utanför screeningen ska undvikas.

– I cancerförebyggande syfte är det oerhört viktigt att kvinnor i rätt ålder inte hoppar över screeningen. Unga kan i stället minska cancerrisken genom att använda kondom och sluta röka, säger forskare Petra Makkonen.

Den största orsaken till livmoderhalscancer är humant papillomvirus, som är en utdragen HPV-infektion. Sedan hösten 2015 erbjuds flickor i åldern 11–12 år gratis HPV-vaccin.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03