Pandemin ställde allt på ända, men resultatsiffrorna ställde sig ändå i raka rader

"Hur kan ett år som varit helt avvikande i verkligheten vara omöjligt att urskilja från föregående år när man ser dem i siffror?"

Siffror i långa rader. Studiepoäng, examina, antalet artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, projektmedel, disputationer. Jag radar upp och summerar. Kommunicerar vad jag får syn p...