Pandemin minskade på statens kapitalinkomster i fjol

Fjolårets börsras minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen. Bild: SPT

Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.

Staten förlorade sammanlagt 600 miljoner euro på grund av pandemin och dess negativa inverkan på aktiemarknaden, uppger Statsrådets kansli.

Staten håvade in sammanlagt 900 miljoner euro som aktieutdelningar i fjol medan motsvarande belopp året innan var 1,5 miljarder euro.

Enligt regeringens årsredovisning äger staten andelar och aktier i bolag till ett sammanlagt värde av 46,8 miljarder euro. Aktieportföljens marknadsvärde var vid årsskiftet 37 miljarder euro.

Pandemin orsakade ett börsras i fjol, vilket också minskade marknadsvärdet på den statliga aktieportföljen. Som helhet var avkastningen på statens aktieinnehav ändå i genomsnitt 35,4 procent.

De bolag som i helhet eller delvis ägs av den finska staten hade i fjol en sammanlagd omsättning på 142,9 miljarder euro och sysselsatte över 313 000 personer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning