Pandemin kan bli tidernas största humanitära katastrof

Sydafrikansk militär patrullerar i Johannesburgs slumkvarter för att hålla folk hemma under restriktionerna, men det är svårt, för de fattiga protesterar då de inte har mat. Presidenten har sagt att restriktionerna måste avvecklas för att folk ska klara sig, men det kan också försnabba epidemispridningen. Bild: Jerome Delay/TT–AP

Pandemin riskerar att driva upp en kolossal hungerkris i Afrika. Tidernas potentiellt största humanitära katastrof prövar den globala solidariteten precis när västvärlden har fullt upp med krishantering på hemmaplan.

Coronapandemin nådde Afrika sent och kontinenten är den hittills minst drabbade med 1 500 dödsfall på 1,3 miljarder invånare. Beredskapen att hantera en pandemi är ändå så svag att Världshälsoorganisa...