Panamapappren: Yle kan få besök av myndigheterna

Yles grävande journalister uppger att de inte planerat fler program om Panamapappren. Bild: Jari Lam

Myndigheterna i Finland kan få de så kallade Panamapappren av Yle trots att Yle inte ger dem frivilligt, säger juridikprofessorer till FNB.

I praktiken kan det vara svårt att komma över materialet om inte polisen först hittar tillräckliga skäl att misstänka till exempel skattebrott.

Journalisternas källskydd påverkar inte eftersom det bara skyddar informationskällans identitet, inte de uppgifter som har lämnats.

Polisen och Skatteförvaltningen är intresserade av de flera hundra finländska namn som enligt Yle finns i pappren. Yle har vägrat ge informationen och hänvisat till sina etiska regler och till att informationen har kommit via det internationella journalistnätverket ICIJ, som har vägrat ge dem vidare.

Men rättslärda säger att polisen har möjlighet att be om pappren av Yle enbart för att utreda saken noggrannare även om ingen förundersökning pågår.

Professorerna i straff- och processrätt Pekka Viljanen och Matti Tolvanen säger att polisen redan via polislagen har rätt att få Yles uppgifter utan att företags-, bank- och försäkringshemligheten stoppar det.

Informationen kan gälla till exempel de finländska namn som finns i dokumenten.

I praktiken behöver en sådan begäran inte leda till någonting. Yle kan till exempel hänvisa till att materialet inte längre existerar eller till att det inte finns anteckningarna om det.

Genomsökningsombud säkrar källskyddet

Professorn i kommunikationsrätt Päivi Korpisaari säger att en beslagtagning av Panamapappren kräver att tröskeln för en förundersökning överskrids.

Polisen kan göra en husundersökning hos Yle om det misstänkta brottet kan ge minst sex månaders fängelse och dessutom måste det finnas misstankar om att man hittar dokument som ansluter sig till brottet.

Korpisaari säger att man borde använda ett genomsökningsombud vid husundersökningen. Ett genomsökningsombud är till exempel en advokat som är med under undersökningen. Ombudet ska bland annat se till att polisen inte lägger beslag på eller kopierar material som avslöjar identiteten på den informationskälla som har källskydd.

Källskyddet gäller skattebrott

Källskyddet ger en journalist rätt att hemlighålla vem som har gett informationen. En journalist kan dock åläggas att avslöja källan till exempel i rättegångar där straffet kan vara minst sex års fängelse. Maximistraffet för grovt skattebrott är fyra års fängelse.

Panamapappren, som innehåller cirka 11 miljoner dokument, kommer från den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca. I Finland är det veterligen bara Yle som har dokumenten.

Inga fler program på kommande

Yle kommer som det nu ser ut inte att sända några fler program som handlar om de läckta Panama-dokumenten. Vid Yle är det Spotlight- och MOT-redaktionerna som har gått igenom dokumenten. Vid båda redaktionerna uppger man för FNB att inga nya Panama-program planeras som det nu ser ut.

MOT och Spotlight har gjort två program var utgående från Panama-dokumenten. I programmen har de bland annat behandlat Nordeas agerande och publicerat finländska namn. 

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning