PAM utlyste övertidsförbud för handeln

PAM:s ordförande Ann Selin. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Servicefacket PAM:s styrelse beslutade om ett övertidsförbud och förbud mot att samla in plussaldotimmar i flexibel arbetstid. Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts på fredagen och förbudet inleds på måndag.

Förmiddagens förhandlingar avslutades när det konstaterades att det inte fanns tillräckligt med förutsättningar för att få till stånd ett förhandlingsresultat. Parterna tog ett gemensamt beslut om att avbryta förhandlingarna.

– Vi hade redan nått enighet i många frågor och kunde stoppa arbetsgivarnas radikalaste förslag. Vi var också beredda på att acceptera några arbetsgivarförslag som de ansåg vara mycket viktiga, säger PAM:s ordförande Ann Selin i ett pressmeddelande.

Övertidsförbudet och förbudet mot att samla in plussaldotimmar i flexibel arbetstid inleds på måndag morgon klockan sex. Det betyder att anställda som har möjlighet till flextid inte kan samla in plussaldotimmar genom att arbeta längre än ordinarie 7,5 timmar.

– PAM:s styrelse vill inte se större löneskillnader. Vi vill få till stånd ett kollektivavtal som ser till att handelsanställdas inkomster utvecklas ens i samma takt som övriga löntagares, säger Selin.

Finsk Handels löneanbud hade inte möjliggjort en jämlik löneutveckling, anser PAM. Parternas var också oense på många andra punkter, bland annat om hur mycket de planerade ändringarna i kollektivavtalat påverkar kostnader inom branschen.

PAM:s styrelse hoppas att parterna kan återvända till förhandlingsbordet. Styrelsen samlas nästa gång på torsdag klockan 15.00.

PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundet har cirka 230 000 medlemmar av vilka 76 procent är kvinnor. Största delen av PAM:s medlemmar jobbar inom detaljhandeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster och inom väktarbranschen. PAM förhandlar fram kollektivavtal inom servicebranschen och bevakar sina medlemmars intressen ute på arbetsplatserna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46