Palma förbjuder Airbnb

Palma på Mallorca förbjuder Airbnb för att bukt med bostadsbristen. Bild: Adobe Stock

Mallorcas huvudstad Palma förbjuder Airbnb i juli.

Anledningen är att den förmedlade uthyrningen har lett till oöverkomliga priser för stadens invånare. Stadens borgmästare anser att det inte finns någon plats för de boende längre. Den som bryter mot den nya lagen kan få böta upp till 40 000 euro. Kritikerna tror inte att det kommer att lösa bostadsbristen, utan att det kan leda till dålig ekonomi för staden, skriver Travel News.

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning