Palma förbjuder Airbnb

Palma på Mallorca förbjuder Airbnb för att bukt med bostadsbristen. Bild: Adobe Stock

Mallorcas huvudstad Palma förbjuder Airbnb i juli.

Anledningen är att den förmedlade uthyrningen har lett till oöverkomliga priser för stadens invånare. Stadens borgmästare anser att det inte finns någon plats för de boende längre. Den som bryter mot den nya lagen kan få böta upp till 40 000 euro. Kritikerna tror inte att det kommer att lösa bostadsbristen, utan att det kan leda till dålig ekonomi för staden, skriver Travel News.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning