Palma förbjuder Airbnb

Palma på Mallorca förbjuder Airbnb för att bukt med bostadsbristen. Bild: Adobe Stock

Mallorcas huvudstad Palma förbjuder Airbnb i juli.

Anledningen är att den förmedlade uthyrningen har lett till oöverkomliga priser för stadens invånare. Stadens borgmästare anser att det inte finns någon plats för de boende längre. Den som bryter mot den nya lagen kan få böta upp till 40 000 euro. Kritikerna tror inte att det kommer att lösa bostadsbristen, utan att det kan leda till dålig ekonomi för staden, skriver Travel News.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning