Päivi Nerg i ny bok: "Asylsökande hade felaktig information om vår asylprocess"

Enligt Päivi Nerg kom asylsökande till Finland med felaktiga uppgifter om den finländska asylprocessen. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

I en ny bok analyserar tidigare kanslichefen Päivi Nerg vad som egentligen hände sommaren och hösten 2015 när den stora flyktingströmmen nådde Finland.

Den dåvarande kanslichefen för Inrikesministeriet kom tillbaka från sin semester 2015 och plötsligt var inget sig likt. I sin bok Tiukka paikka, som släpptes på onsdagen, berättar Nerg om händelserna ur sin egen synvinkel.

– Jag befann mig i en situation då jag varit borta från inrikesministeriet drygt ett halvår och funderade på vad jag lärt mig. Jag började se sakerna utifrån och ville berätta vad jag själv upplevde, kommenterar Päivi Nerg sin bok vid boksläppet på onsdagen.

Boken är Nergs egen version av vad som hände och den är nedtecknad av journalisten Nina Järvenkylä. De två träffades under händelsernas höst 2015 när Järvenkylä rapporterade för Iltalehti. Nerg berättar att det har uppstått ett hundraprocentigt förtroende mellan dem under processen med boken.

Tuffa förhandlingar med Ryssland

Allt började i augusti 2015. Dåvarande inrikesminister Petteri Orpo var på sin sommarstuga och värmde strandbastun när han fick ett telefonsamtal. Det var generallöjtnant Jaakko Kaukanen, dåvarande chef för gränsbevakningsväsendet.

– Jag svarade och han sa "herr minister, vi har ett problem", säger Orpo.

Problemet var att det kommit 500 irakiska asylsökande till Torneå. Man befarade att det skulle komma fler under de kommande dagarna. Och med ens var maskineriet i gång.

Orpo hörs i ett sidospår i boken där den ryska gränsen behandlas.

Finland hade efter andra världskriget haft en fredlig och lugn gräns mot Ryssland. Plötsligt fungerade inte kommunikationen med grannlandet längre.

Enligt boken berättade ryska myndigheter att om någon sade "asyl" i Ryssland så skickades hen genast till finska gränsen. Vid gränsen fanns ett hotell och därifrån började först asylsökande cykla över gränsen till Finland, sedan forslades de över i personbilar.

– Inte hittade de ju dit av sig själva. Vi har fått reda på att det fanns en mängd olika aktörer i farten vid den här tiden, det var människosmuggling och olika sorts affärsmän som hjälpte folk till gränsen. Så såg det ut från vår synvinkel, säger Orpo.

Nerg säger att det till och med blev humoristiskt när folk skickades i väg med cyklar över gränsen mitt i vintern.

I boken beskriver Orpo att den diskussion som sedan fördes med de ryska myndigheterna var den tuffaste förhandlingen han varit med om.

– Vi befann oss då i en situation att det kom nya asylsökande över gränsen varje dag och vi hade ingen klar bild vart det hela var på väg. Jag har studerat historia och kände ett visst vingslag i mina öron, säger Orpo under boksläppet av Tiukka paikka.

Delegationen var ändå väl förberedd och fick snabbt i gång en pragmatisk diskussion.

Var det hybridkrigsföring?

Det krävdes både nytänk och flexibilitet när Finland skulle handskas med den plötsliga mängd asylsökande som kom till landet. Snabba beslut och bra mediekontakter är något som Nerg lyfter fram som centrala frågor i sin bok.

I händelsernas centrum var den krisgrupp som snabbt skulle lösa olika nya problem som uppkom under hösten. Nerg skriver att gruppen benade igenom problemen och att det inte fanns en enda händelse som rapporterades om flyktingförläggningarna som gruppen inte kände till.

Var det som hände 2015 och 2016 en form av hybridkrigsföring mot Finland?

– När vi ser på hela fenomenet under den här tiden och funderar på varifrån människor fått sin information, att de sedan kom via Ryssland, så kan man kanske säga att vi var mitt i någon sorts hybridgrej. Det går inte att säga att den kom från Ryssland, men från olika håll i Europa och sedan via Ryssland. Men helheten ser ut att ha vissa spår av det, säger Nerg.

I Tiukka paikka beskrivs en situation där irakiska asylsökande kom till Finland med felaktig information om vår asylprocess. Nerg beskriver att det florerat rykten i irakiska Facebook-grupper där det berättats om Finlands snabba process i asylbeslut och att det är lätt att senare ta in sin familj i landet.

Eftersom de här ryktena inte stämde var det också en hel del asylsökande som frivilligt återvände till sina hemländer. Men också tvångsdeporteringarna beskrivs i boken och den polariserade debatten mellan xenofober och människor som ville hjälpa de asylsökande.

Nerg skriver att det inte är omöjligt att en liknande flyktingsituation uppstår igen. Nu är man mer beredd på vad som kan hända och hur man från tjänstemannahåll bör agera i en liknande situation.

Minister Orpo säger att vi inte kan utesluta att det i framtiden är Finland som är inkörsporten till EU, på samma sätt som Italien och Grekland är det nu. Vi har ändå en gräns på 1 300 kilometer som också är en gräns mellan EU och Ryssland.

– Någon gång kan det vara genom våra gränser som flyktingströmmarna kommer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning