Paf samarbetsförhandlar – 25 jobb kan försvinna

Sammanlagt 25 jobb, varav 18 på Åland, kan försvinna då Paf samarbetsförhandlar. Orsaken är att spelbolaget vill uppnå samma kostnadsstruktur som konkurrenterna på den internationella marknaden.

Personalen informerades under torsdagen och nyheten kom oväntat för de flesta. Samarbetsförhandlingarna inleds nästa vecka och pågår i minst sex veckor.

– Det var en bedrövlig överraskning, säger IT-avdelningens personalrepresentant Ludvig Winberg.

Winberg säger att beslutet på det hela taget var oväntat även om det varit större omsättning på personalen och ändringar i ledningen under den senaste tiden. Han hoppas att förhandlingarna ska leda till att färre personer än 25 sägs upp.

– Vi ska försöka få dem att svänga mot en bättre siffra, säger han.

Ansvar kostar

Förhandlingarna gäller alla avdelningar på Paf och målet är att skapa en personalstruktur som påminner om konkurrenterna på den internationella marknaden, där Paf vill växa. Åtgärderna för större spelansvar har även minskat Pafs intäkter från internetverksamheten.

Efter den fällande tingsrättsdomen i våras, där Paf dömdes för penningtvätt av oaktsamhet att betala över 200 000 euro till staten, har Pafs ägare, det vill säga landskapet, slagit fast att spelbolaget ska bli det mest ansvarskännande i branschen.

Samtidigt vill man se tillväxt internationellt och fortsätta att ge bra avkastning till den tredje sektorn. Pafs vd Christer Fahlstedt säger att direktiven är en enorm utmaning.

– De här tre sakerna är en utmaning att få till samtidigt. Vi ska göra något som ingen tidigare gjort, säger Fahlstedt.

Stor sak

Han tillägger att samarbetsförhandlingarna är en tråkig åtgärd och att personalen nu står inför sju tuffa veckor.

– I dag har inte varit någon bra dag. Det är en stor, stor sak.

Samtidigt understryker han att direktiven från ägaren är de rätta. Han tror att alla anställda även håller med om det.

– På Paf tycker vi att kravbilden är rätt. Ingen vill känna att deras lön kommer från omoralisk verksamhet.

Konkurrensen på den internationella spelmarknaden är hård. Lönsamhetsmarginalen ligger under tio procent och bolagen satsar 30–40 procent av sina intäkter på marknadsföring.

För att klara av konkurrensen måste Paf enligt Fahlstedt få samma kostnadsstruktur som konkurrenterna.

– Det kommer vi att klara av, men det är inget roligt.

Samarbetsförhandlingarna ska ge en effektiv modern organisation som klarar av att kämpa om marknadsandel internationellt. Hela organisationen kommer inte att stöpas om men ledningen vill "utmana den historik som finns".

– Vi ska bygga organisation utifrån hur vi skulle vilja ha den nu, säger Fahlstedt och påminner om att Paf trots allt har över 340 anställda.

Åtgärder märks

Paf har redan skärpt sin inställning till riskspelande och i september införs en gräns för hur mycket en person får förlora. Den skärpta inställningen har redan märkts. Fahlstedt säger att Pafs kundvolym har ökat med 15 procent men samtidigt har inkomsterna minskat med 6 procent.

– Kunderna spelar mindre för mycket, säger han.

En del kunder söker säkert upp andra spelbolag för att spela vidare efter att ha fått rött ljus från Paf, men det kan man inte göra något åt.

– De spelar i alla fall mindre hos Paf.

"Gör pengar"

Personalrepresentanten Ludvig Winberg lyfter fram att Paf fortfarande än klart vinstbringande.

– Paf gör onekligen bra pengar ändå.

Winberg säger att det måste ha varit klart att Paf skulle få det kärvare då man beslutade om kraven. Enligt honom måste ägaren ha varit medveten om det.

– Men varför ska det drabba personalen, säger han.

Så sent som vid årsskiftet beslöt Paf att kraftigt höja vd:ns lön och styrelsens arvoden. Även om vd-lönen är i stort sett densamma som vid Ålandsbanken och Viking Line och klart lägre än vid andra internationella spelbolag så rimmar beslutet illa med dagens nyhet.

– Det kan man säga, säger Winberg.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03