Paf inför förlustgräns på nätspel

Paf inför en förlustgräns för alla sina kunder. Bild: Nya Åland / Heidi Hendersson

Kunder hos Paf.com ska inte kunna förlora mer än 30 000 euro under ett år. Som första internationella spelbolag inför åländska Paf en förlustgräns för alla sina kunder på samtliga marknader.

Förlustgränser finns hittills bara hos spelbolag som har monopol på sin marknad. Men nu tar åländska Paf steget och blir första spelbolaget på öppna internationella marknaden att införa en fast förlustgräns. Åtgärden blir ett komplement till det övriga spelansvarsarbetet. Syftet med åtgärderna är att identifiera spelproblem och göra kunderna medvetna om deras spelbeteende.

I fjol satsade Paf på att vara i kontakt med kunder som befarades befinna sig i riskzonen. Antalet kontakter ökade med nästan 500 procent, från cirka 1 900 kontakter 2016 till cirka 9 400 2017.

– Vi ska fortsätta presentera grafer över spelhistoriken och uppmuntra kunderna att använda verktygen online och sätta frivilliga spelgränser som passar deras förutsättningar, säger Pafs vd Christer Fahlstedt.

Vill se gemensam gräns

Paf är ett av många spelbolag som har ambitionen att inneha en spellicens i Sverige när marknaden öppnar den 1 januari 2019.

– Vi föreslog en gemensam spelgräns för hela marknaden i vårt remissvar inför den svenska omregleringen. Så blev det inte, men vi väljer ändå att ta nästa steg och hoppas att myndigheterna snart inför en gemensam gräns.

Tappar intäkter

En annan anledning till att Paf inför fast förlustgräns är att Pafs överskott går till goda ändamål i samhället och de pengarna ska inte komma från personer som exempelvis har begått brott för att finansiera sitt spelande.

– Den här åtgärden innebär att Paf tappar cirka fem procent av intäkterna. Men vi tror att Pafs ägare, i förlängningen det åländska folket, är beredda att acceptera bortfallet.

Förlustgränsen på Paf.com träder i kraft den 1 september 2018.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02