Paavo Väyrynen inte aktuell för partifullmäktige

Paavo Väyrynen ser inte ut att få någon förtroendepost i centerledningen. Bild: SPT/Ari Sundberg

Väyrynen kan inte bli ordförande för Centerpartiets fullmäktige. Orsaken är en mötesformalitet.

Det säger Centerpartiets partisekreterare Jouni Ovaska till Iltalehti på lördagen.

Ett val av Paavo Väyrynen skulle förutsätta att partiets stadgar ändras. Ett förslag till ändring diskuteras på partiets fullmäktigemöte i Lahtis på söndagen.

Men även om fullmäktige föreslår en ändring till partidagen i juli kan Väyrynen inte väljas då.

Orsaken är enligt Ovaska den att personvalen vid partidagen sker på lördagen medan ändringar av stadgar behandlas av partidagen på söndagen.

En ändring i stadgarna skulle alltså gälla först efter att partidagen valt fullmäktige.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03