Paateros advokat kritiserar förundersökningen och kräver att åtalen läggs ner

Ex-polisöverdirektör Mikko Paatero bestrider tjänstebrottsmisstankarna som gäller övervakningen av Helsingfors narkotikapolis användning av hemliga källor och kräver att rättegången upphör omedelbart. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Ex-polisöverdirektör Mikko Paatero anser att åklagaren har missuppfattat vad polisöverdirektörens arbete går ut på i rättegången mot den högsta polisledningen. Alla åtalade kräver att behandlingen av åtalen upphör omedelbart.

Helsingfors tingsrätt har fortsatt behandlingen av tjänstebrottsmisstankarna mot högsta polisledningen. På onsdagen svarade ex-polisöverdirektör Mikko Paateros och ex-narkotikapolischefen Jari Aarnios advokater på åklagarens yrkanden.

För Paateros del handlar åtalet om att han slarvat med övervakningen av användning av hemliga källor vid Helsingforspolisens narkotikarotel – så kallade tjallare. Som högsta polischef var Paatero i sista hand ansvarig för övervakningen.

Fakta

Tjänstebrottsrättegången mot polisledningen

Tjänstebrottsrättegången mot högsta polisledningen gäller Helsingfors narkotikapolis användning och registrering av hemliga informatörer åren 2008–2013. Enligt åklagaren slarvade polisledningen med övervakningen.

Flera poliser är misstänkta i fallet. De centrala är Mikko Paatero, Robin Lardot, Jukka Riikonen och Lasse Aapio.

Vid tidpunkten för de misstänkta brotten var Paatero polisöverdirektör vid Polisstyrelsen, Lardot chef för brottsbekämpningsenheten vid Polisstyrelsen, Riikonen Helsingfors polischef och Aapio Helsingfors biträdande polischef.

I dag är Paatero och Riikonen pensionerade medan Lardot är chef för Centralkriminalpolisen och Aapio för Helsingforspolisen. Både Lardot och Aapio är avstängda från sina jobb tills rättegången är över.

Rättegången började i augusti och räknas pågå till april. Totalt har rätten reserverat 61 behandlingsdagar.

Efter åklagarens och försvarets inledande anföranden i oktober följer behandlingen av det skriftliga bevismaterialet i november. Därefter ska rätten höra de åtalade poliserna samt flera tiotals vittnen, varav en stor del är poliser.

Åklagaren kräver höga böter eller högst fyra månader fängelse för alla åtalade.

Paateros advokat Jarkko Jaatela inledde sitt anförande med att beskriva polisens organisation. Polisstyrelsen är inte en utredande myndighet utan en övervakande och administrerande. Polisöverdirektören har inget operativt ansvar när det gäller brottsbekämpningen.

– Ärenden som berör polisens enheter löses av polisdirektören. Polisöverdirektören löser ärenden efter föredragning av polisdirektören. Polisöverdirektören bestämmer inte när ärenden kommer till honom, säger Jaatela.

Jarkko Jaatela demonstrerade utförligt omfattningen av polisöverdirektörens ansvarsområde och hur ärenden rör sig i den. Enligt honom var Paatero inte ansvarig för att övervaka ärenden som inte nådde honom.

"Kaotisk förundersökning"

Jaatela passade också på att kritisera förundersökningen i fallet. Enligt försvarsadvokaten var den kaotisk. Vissa av de involverade hördes först som utomstående, sedan som vittnen och till slut som misstänkta.

– Förundersökningen har inte gått normalt till och det har skapat osäkerhet hos de inblandade.

Paatero sade inte ett ord under hela behandlingen, och det var heller ingen som krävde det. Han kommer att höras personligen senare i rättegången.

Aarnios raderade register

För Aarnios del är åtalet lite annorlunda. Åklagaren anser att Aarnio har brutit mot reglerna som gäller registreringen av hemliga källor.

Aarnios advokat Mikko Ruuttunen hävdade att det vid tidpunkten för de misstänkta brotten (2008–2013) inte fanns några klara regler om hur källor skulle registreras. Olika polisenheter hade olika rutiner och den rutin som Helsingfors narkotikapolis använde under Aarnio var godkänd av dataombudsmannen Reijo Aarnio.

– Var och en förstår att källornas identitet måste skyddas i alla lägen. Problemet är att Helsingfors narkotikapolis och flera andra lokala polisenheter inte ville använda allmänna register eftersom de inte litade på att de var säkra.

Orsaken till att Aarnio senare raderade källor ur det egna, lokala registret var att källorna upplevde att deras identiteter komprometterades och krävde att bli raderade.

– Aarnio handlade korrekt enligt de regler som gällde vid tidpunkten för de misstänkta brotten, säger Ruuttunen.

Vill att rättegången upphör

Jari Aarnio har tidigare dömts för flera grova narkotikabrott i Helsingfors tingsrätt och fallet behandlas för tillfället i hovrätten. Hela tjänstebrottshärvan anknyter till Aarnios narkotikahandel under sin tid som chef för Helsingfors narkotikapolis.

Aarnio var inte personligen på plats i rätten på onsdagen. Han befinner sig för närvarande på fri fot i väntan på hovrättens beslut.

Med anledning av att reglerna om användningen av källor var otydliga anser alla åtalade att rättegången ska upphöra omedelbart. Ett dylikt krav är väldigt sällsynt.

Rättens ordförande sade att rätten kommer att diskutera frågan, men att åklagaren har rikligt med bevisning som stöder åtalet.

Huvudförhandlingarna i rättegången mot polisledningen inleddes förra veckan då åklagarna Harri Tiesmaa och Mari Mattila läste upp åtalet. Den här veckan är det de åtalades tur att svara på åtalet och nästa vecka inleds behandlingen av det skriftliga bevismaterialet.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39