På Tunaro vårdhem ser man styrkan hos seniorerna

På Tunaro satsar man på en samvaro där alla trivs. Bild: Nora Sayyad

Tunaro vårdhem i Esbo har i flera enkäter fått högt betyg för sin verksamhet. – För personalen här är det en stor ära att få jobba med seniorerna. De gamla bor inte på våra jobb. Vi kommer hem till dem, säger enhetsansvarig Sofie Klawér-Kallio.

Esbo stads äldreomsorg har sedan år 2016 utrett hur nöjda seniorer är med tjänster inom stadens effektiverade serviceboende. Seniorerna på Tunaro vårdhem i Esbo, som drivs av Hugo och Maria Winbergs s...