På torsdag kommer besked om Kulturfondens bidrag

Kulturfondens bidrag är livsviktiga för många svenskspråkiga konstnärer, kulturarbetare och institutioner. Alla som ansökte om bidrag i november 2017 får besked på torsdag.

På torsdag meddelar Svenska Kulturfonden vilka som fått bidrag till sina projekt eller sitt arbete. Totalt fick Kulturfonden kring 3 700 ansökningar i november 2017. Alla sökande får svar på torsdag, vare sig de fått bidrag eller inte.

Efter att alla sökande blivit informerade kommer Kulturfonden att informera om den totala utdelningens storlek samt eventuella specialprojekt. Detta väntas ske på fredag.

Svenska Kulturfonden stöder kulturella och konstnärliga projekt på svenska i Finland. Kulturfonden stöder ibland även stora nationella projekt. Till exempel satsar Kulturfonden 6 miljoner euro på projekt som främjar lusten att kommunicera på svenska åren 2018–21.

Kulturfonden ägs av Svenska litteratursällskapet. Besluten av bidragen fattas av Kulturfondens delegation, som utses av Svenska folkpartiet (SFP).

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22