På torsdag kommer besked om Kulturfondens bidrag

Kulturfondens bidrag är livsviktiga för många svenskspråkiga konstnärer, kulturarbetare och institutioner. Alla som ansökte om bidrag i november 2017 får besked på torsdag.