På söndag ställs klockorna om till sommartid – EU flaggar för att sluta växla mellan olika tider

Efter varje vinter kommer en ny sommar. Bild: Mikael Piippo/SPT

Europaparlamentet föreslår att EU-länderna slutar ställa om klockan nästa år. Finland har ännu inte beslutat vilken tid man i så fall väljer.

Klockan 3.00 på natten till söndag vrids klockan en timme framåt och Finland övergår till sommartid – igen. Finland har ställt om klockan två gånger per år sedan 1981. Finland var bland de sista länderna i Europa som övergick till att regelbundet ställa om klockan till sommartid.

Europeiska kommissionen har föreslagit att omställningen av klockan ska avslutas i hela Europeiska unionen. Kommissionens mål är att alla EU-länder slutar växla mellan olika tider. Varje medlemsstat skulle i så fall själv få bestämma vilken tid de har permanent.

Finland har stött kommissionens förslag och i mars 2019 röstade Europaparlamentet för att avsluta tidsomställningarna. Europaparlamentet föreslår att EU slutar med tidsomställningarna från och med 2021, men beslutsprocessen i EU är inte färdig.

Finland har ännu inte fattat beslut om man väljer normaltid (vintertid) eller sommartid. Ett medborgarinitiativ om permanent sommartid samlade nästan 54 000 underskrifter och nådde riksdagen i november 2019.

Medborgarinitiativet är fortfarande under behandling i riksdagen. Riksdagens kommunikationsutskott har behandlat medborgarinitiativet i mars.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning