På Skanslandet är det fritt fram för folk och fladdermöss

Bild: Tor Wennström

Svindlande sköna Skanslandet kallar till vandring längs stråk som slingrar sig genom ett varierande landskap. Den tidigare fästningen är öppen för alla, fast än så länge saknas service och bryggor för fritidsbåtar.