På Skanslandet är det fritt fram för folk och fladdermöss

Stopp. Skyltar som varnar om det mesta står överallt, och i själva verket måste forststyrelsen anlita både sprängämnesexpert och arkeolog innan käppar fick sättas i jorden. Bild: Tor Wennström

Svindlande sköna Skanslandet kallar till vandring längs stråk som slingrar sig genom ett varierande landskap. Den tidigare fästningen är öppen för alla, fast än så länge saknas service och bryggor för fritidsbåtar.

Regnet vräker ned och de spirande vitsipporna slokar i aprilkylan. Grönskan ligger i dvala i väntan på värme och sol och tuvorna av gräs är dystert vissna och bruna. Men om bara några veckor väntar Skanslandet och grannen Kungsholmen på folk som kommer för att uppleva naturen, utsikten mot Gråhara och den glittrande Finska viken och så en annorlunda vy över Sveaborg och med Helsingfors kyrktorn och spiror i bakgrunden.

Skanslandet och Kungsholmen har tillhört försvarsmakten sedan ryska tiden och stått mer eller mindre öde och övergivna i ett par decennier då militären avstod från området och sedermera överlät öarna till forststyrelsen. Forststyrelsen öppnade upp för allmänheten i fjol och i sommar räknar man med omkring 300 000 besökare.

Träsket. Mitt på ön ligger ett vattendrag som i dag har simförbud på grund av bråte på bottnen. Kräftor stortrivs i träsket. Bild: Tor Wennström

Färjförbindelsen från Salutorget startar den 14 maj och blir startskottet på säsongen.

– Skanslandet är en naturupplevelse på kort avstånd från innerstaden. Växtligheten är frodig, förekomsten av fåglar och fjärilar fin och så finns ett väldigt mångsidigt och stort fladdermusbestånd på öarna. Här finns alla arter av finländska fladdermöss, och de stortrivs i gyttret av grottor på öarna, säger Skanslandets projektchef Minttu Perttula på forststyrelsen. Grottorna är resultatet av mänskligt arbete, och har fungerat som försvarsställningar.

Det grusbelagda stråket löper i ett starkt kuperat landskap och utmed det står oräkneliga skyltar som varnar eller förbjuder. Än är det fråga om halka, än om stup och så gäller tillträde förbjudet på stora delar av Skanslandet.

- Södra delen av Skanslandet är helt avspärrad på grund av förekomsten av osäkra hålor, grottor och stup som inte är utmärkta och för att det fortfarande kan finnas sprängämne på området. Så folk ska ta varningarna på allvar, och i själva verket blir det polisanmälan om man bryter mot förbudet.

Drömsamhälle. Skanslandet är ett gytter av grottor och förekomsten av fladdermöss är riklig. Bild: Tor Wennström

Dödens dal och ingen övernattning

I Skanslandets historia ingår en tragisk händelse då krutmagasinet sprängdes i luften i juni 1937 och tolv människor förolyckades och tiotals skadades. Trots att man har rensat upp och oskadliggjort sprängämne är det möjligt att sådant finns kvar. På forststyrelsen försäkrar man ändå att det inte finns någon risk för att stiga på en mina bara man håller sig innanför tillåtet område.

Området där olyckan skedde heter Dödens dal, och här ska man anlägga en gästhamn för fritidsbåtar som kommer på dagsutfärd.

- Skanslandet och Kungsholmen är öppna för dagsbesök och man får alltså varken tälta på landbacken eller övernatta ombord.

De nya bryggorna med 48 platser ska läggas ut i Torpedviken mellan öarna och så ska krögarna från grannholmen Lonnan öppna kafé i både gästhamnen och vid färjfästet på nordöstra delen av Skanslandet.

Kaféet öppnar i en containerliknande byggnad som hämtas till ön och i starten av sommarsäsongen lägger skonaren Linden till och fungerar som tillfälligt kafé.

Än så länge har man inga framtidsplaner för de byggnader som finns kvar på öarna. I till exempel färjhamnen står en rödtegelbyggnad som är det gamla bostället för lotsar och bakom bergknallen ligger en träbyggnad som varit officersboning. Som mest hade Skanslandet omkring 300 boende och på ön fanns till och med en skola. Beslut om och pengar till att renovera för hotell eller restaurang eller annan verksamhet finns ännu inte.

– Faktum är att öarna saknar kommunalteknik. Därmed saknas rinnande vatten och vattenklosetter. Så det är utedass som gäller.

I strävan att finna ekologiska och sunda lösningar för vattenhantering och sopor har forststyrelsen och Helsingfors stad utlyst en idétävlan kring dilemmat att anlägga kommunalteknik i ett skört naturlandskap där krut och sprängämne står för en extra dimension på svårigheterna.

Fascinerande. Maffiga konstruktioner och vacker natur gör Skanslandet till ett utfärdsmål som skildrar både historia och natur. Bild: Tor Wennström

Förtrollande. Landskapet, där det frodiga gräset döljer gamla förvarsställningar är som hämtat ur Sagan om ringen. Bild: Tor Wennström

Skanslandet heter på finska Vallisaari, och namnet hänför sig till de vallar som fanns på ön redan på 1600-talet.

I kartor från 1640 heter Skanslandet Träsköön.

Skanslandet och Kungsholmen omfattar 118 hektar och är större än Sveaborg.

Promenadstråket över Skanslandet och Kungsholmen är sammanlagt 5,5 kilometer.

Sjöbusstrafiken inleds 14 maj, och det är JT-line som kör från Kolerabassängen.

Biljettpriset tur-retur är 7 euro för vuxen, 3,5 för barn.

Ehrensvärdsällskapet som står för guidade rundvandringar på Sveaborg ska också guida runt på Skanslandet.

Svenskspråkiga guidade turer lördagar mellan 14 maj och 18 september med start kl. 15.45.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning