På sitt eget speciella sätt heligt

Merete Pryds Helle har fått mycket beröm och många pris för sin roman Folkets skönhet hemma i Danmark. I Sverige har mottagandet varit svalare. Bild: Thomas A.

Merete Pryds Helles roman Folkets skönhet är bäst när den lyfter från misärromanens föregivna realism, upp mot en absurd svävning.

Danska Merete Pryds Helle har hyllats för sin släktroman Folkets skönhet, som lär basera sig delvis på hennes egen släkts historia och dess historier, skvaller, förtal och släktmyter. Misärroman är ge...