På saknadens och skuggornas hav

Saknad och avsked har länge varit viktiga teman för Jaakko Niemelä som är aktuell med en stor utställning på Ham. Här: Nostalghia, 2019, stillbild ur videoanimation. Bild: Jaakko Niemelä

Bildkonstnären Jaakko Niemelä har rest på samma hav som sin far som var sjökapten och dog tidigt. Den enorma installationen i Tennispalatset berör alla sinnen.

Hela Hams övre våning upptas av Jaakko Niemeläs installation med animationer, byggnadsställningar och ljus- och skuggeffekter. Verket har många år bakom sig, det har varit en långsam process. Delar av...