På radio i dag: Porträtt av ett bohemiskt original

År 1936. Lars Eric och Sylvia Krogius hemma på Bergmansgatan 11. Bild: Yle

Månadens dokumentär i Radio Vega handlar om Lars Eric Krogius som skrev den erotiskt explicita romanen Penthesilea som aldrig gavs ut.

Månadens dokumentär: Erotikern på Bergmansgatan sänds i Radio Vega på påskdagen kl. 9.03, repris onsdag kl. 11.03.

Månadens radiodokumentär i Radio Vega är ett personporträtt av en bohem och ett original, död sedan ett halvsekel tillbaka. Lars Eric "Lasche" Krogius levde i Helsingfors åren 1889–1965, och detta brokiga livsöde har även en koppling till redaktören Viktor Granös familj. "Farbror Lasches" brorsdotter är nämligen Granös sambos farmor.

Som källor för att berätta denna historia använder sig Granö av två släktingar, Baba Ekholm och Lasse Macdonald-Thomé, som har personliga minnen av den speciella huvudpersonen. Därtill läser skådespelaren Sixten Lundberg utdrag ur Lasches kvarlämnade romanmanuskript Penthesilea, som i motsats till hans sista önskan aldrig lämnades in till Söderströms förlag för publicering. Det rör sig om en erotiskt högst explicit historia, innehållande ingående skildringar av köttsliga förlustelser, drypande av mustig formuleringsglädje men också med makabra drag. Men här finns även innerliga och genuint berörande kärleksförklaringar. Som alltså först nu når en större publik i denna radiodokumentär.

Baba Ekholm och Lasse Macdonald-Thomé bidrar med detaljrika minnen av det omaka paret Lasche och Sylvia Krogius, två bohemiska aristokrater som funnit varandra, och deras speciella livsstil som skiljde sig en hel del från gängse präktig borgerlighet. Deras kroppars fysik beskrivs, men också hur de klädde sig och hur lägenheten de bodde i såg ut. Lasche jobbade inte utan levde på en förmögenhet. Till livsstilen hörde en hel del alkohol och festande, bevittnad av den övriga släkten som man anar var av mer skötsam natur.

Malin Slotte TV-redaktör

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning