På måndag går det att åka metro österut från Brändö igen

Metrotrafiken återgår till sin vanliga tidtabell på måndag. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Metrobron över Skepparviken är på plats. Metrotrafiken återgår till sin vanliga tidtabell på måndag.

Metrobron över Skepparviken har förnyats under de senaste veckorna. På grund av arbetet gick det inte att använda metrotrafiken för att ta sig österut från Brändö. Brobytet gick planenligt, enligt Helsingforsregionens trafik (HRT). Detta innebär att metrotrafiken kan återgå till det normala på måndag.

Under metroavbrottet avlägsnades spåren från den gamla bron, varefter bron revs. När rivningsarbetet hade slutförts byggdes överföringsbanorna och den nya bron flyttades till sin plats. Provkörningarna genomfördes framgångsrikt under natten mellan lördag och söndag.

Under trafikavbrottet genomfördes också arbete för att stärka metrobroarna på Igelkottsvägen och Sågaregatan. Utöver detta utnyttjades trafikavbrottet genom olika underhållsarbeten på metrostationerna och banorna.

Konstruktionerna på bron över Skepparviken, som blev färdig 1972, uppfyllde inte längre de krav som ställs och behövde därför bytas ut. Brobygget blir helt färdigt, om allt går enligt plan, i oktober 2021.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning