På lördag inleds vaccinering av barn i Helsingfors – se listan på vem som hör till riskgrupp

Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Helsingfors stad inleder vaccineringen av barn i åldern 5–11 år på lördag. Det sker vid Busholmens vaccineringsstation och gäller barn som tillhör en riskgrupp. Barnen vaccineras enligt efternamnets begynnelsebokstav.

Nu står barn i riskgrupp i tur att få coronavaccin i Helsingfors. På lördagen den 18 december tar Busholmens vaccineringsstation emot barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp (se faktaruta). Vårdnadshavare behöver inte reservera tid för barnen, utan vaccineringen sker i alfabetisk ordning enligt efternamn. Barnen får Biontech-Pfizeris vaccin av märket Comirnaty.

Minderåriga barn har själv rätt att bestämma om de vill bli vaccinerade, förutsatt att vårdpersonalen bedömer att barnet är tillräckligt moget för att fatta ett sådant beslut själv. Om barnet inte själv kan ta beslutet krävs ett samtycke av bägge vårdnadshavarna.

Vaccineringsstationen finns på Stillahavsgatan 6 L 3. Tidtabellen ser ut så här:

Efternamn som börjar på A-H klockan 10–11.

I-K klockan 11–12.

L-O klockan 12-13.

P-S klockan 13-14.

T-U klockan 14-15.

V–Ä klockan 15-15.45.

Nästa möjlighet att vaccinera barn i den här åldersgruppen ordnas tisdagen den 21 december på Busholmen och vid Kvarnbäckens vaccineringsstation.

Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Kraftigt nedsatt immunförsvar

Kronisk lungsjukdom

Hjärtsjukdomar som drabbar barn

Svår kronisk leversjukdom

Övervikt, BMI minst 30

Neurologiska sjukdomar som ökar infektionskänsligheten eller medför andningssvårigheter

Downs syndrom

Diabetes av typ 1 och 2

Astma som kräver daglig medicinering i minst 6 månader

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning