På fredag röstar riksdagen om medborgarinitiativ mot könsstympning

Riksdagsledamot Sari Tanus (KD) anser att riksdagen enbart ska behandla det som medborgarinitiativet innehåller – förbudet mot könsstympning av flickor och kvinnor – och inte blanda in omskärelse av pojkar. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Medborgarinitiativet om tydligare lagstiftning mot kvinnlig könsstympning har fortsatt medvind i riksdagen – men kopplingen av pojkars omskärelse till initiativet fick riksdagen att debattera i tre timmar.

Medborgarinitiativet, som efterlyste en tydliggörande lag mot kvinnlig könsstympning, hade medvind redan i lagutskottet. Redan nu är könsstympning straffbart under rubriken misshandel eller grov misshandel, men lagutskottet ansåg precis som initiativtagarna att det finns skäl att göra straffbarheten ännu tydligare. Lagen ska innefatta även ingrepp som görs i utlandet.

Trots det breda samförståndet i riksdagen om kärnfrågan lämnades avvikande åsikter.

Orsaken var att även icke-medicinsk omskärelse av pojkar kopplades in under behandlingen. Frågan om huruvida också omskärelse av pojkars könsorgan behöver utredas nämns i utskottets text, även om det inte står i beslutsförslaget.

Frågan om omskärelse väckte två olika avvikande åsikter. Det ena kom från de sannfinländska ledamöterna Leena Meri, Mari Rantanen och Sebastian Tynkkynen. De föreslog att riksdagen ska kräva att regeringen också bereder ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Den andra avvikande åsikten, undertecknad av Antero Laukkanen (KD) och Eva Biaudet (SFP) anser att frågan inte alls ska behandlas i det här sammanhanget, eftersom medborgarinitiativet inte handlade om omskärelse av pojkar, och att de drygt 60 000 undertecknarna inte tagit ställning till det.

Debatten om medborgarinitiativet pågick ända till kvällen på onsdagen. Mest tid upptog frågan om pojkars omskärelse, även om det inte ingick i medborgarinitiativet.

– Sannfinländarna anser att alla rituella operationer av flickor och pojkar kunde kriminaliseras, sade Leena Meri (Sannf).

Partikollegan Sebastian Tynkkynen ansåg att det är fråga om att behandla både flickor och pojkar lika då det gäller självbestämmande till den egna kroppen, och talade också om inverkan på den sexuella hälsan.

Ben Zyskowicz (Saml) sade att det är fråga om två helt olika saker.

– En rapport från amerikanska barnläkare år 2012 fastslår att nyttan ser ut att vara större än riskerna. Man kan ha olika åsikt, men de har ett brett material och vi vet alla hur allmänt det är med omskärelse i USA, säger Zyskowicz.

Däremot motsätter han sig inte att utreda om lagen skulle kunna reglera laglig omskärelse tydligare, till exempel ta upp vilka omständigheter och vilken expertis som ska gälla för omskärelse av pojkar.

Flera ledamöter tog också upp att inget land har kriminaliserat omskärelse av pojkar.

Däremot finns länder med särskilda lagar som förbjuder könsstympning, till exempel Sverige.

Sari Tanus (KD) vidhåller att debatten om pojkar avviker från det syfte som medborgarinitiativet, och människorna bakom det, hade.

– Det är oroväckande om förslag som medborgare lämnat in kan omvandlas i det här huset till något annat än de undertecknat. Tynkkynen säger att riksdagsledamöter kan föra fram vad som helst som egna initiativ, men jag tycker det är viktigt att just medborgarinitiativet, som kräver stark identifikation av enskilda medborgare som undertecknar, är en pålitlig och fungerande process, och att vi här behandlar bara det, så när som på vissa finslipningar, säger Tanus.

Tynkkynen svarar med att själva medborgarinitiativet ändå är på god väg att godkännas, vilket inte sker med alla medborgarinitiativ.

Saara Hyrkkö (Gröna) säger att lagutskottets betänkande torde ha träffat rätt, eftersom beslutförslaget enbart gäller kvinnlig könsstympning, medan omnämnandet av pojkars omskärelse i textmotiveringen bidragit till att väcka debatt.

Omröstningen om medborgarinitiativet sker på fredag. Som grund ligger lagutskottets betänkande som förutsätter "att statsrådet snarast möjligt vidtar åtgärder för att tydligare kriminalisera könsstympning av flickor och kvinnor i strafflagen och under denna valperiod förelägger riksdagen de lagförslag som behövs".

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning