På era plaster, färdiga, gå!

Bild: Mostphotos

I den marina nedskräpningen är plastkassen en liten bov med stort symbolvärde. För att tackla de 300 miljoner ton plastavfall som årligen produceras, varav 8 miljoner ton hamnar i haven, behövs också andra åtgärder än en plastskatt, skriver HBL:s chefredaktör.

Äntligen! utbrast många under midsommarhelgen när några av världens största miljöbovar offentligt erkände att de behöver ta sitt ansvar i kriget mot den marina nedskräpningen.Det sydostasiatiska miljö...