På armlängds avstånd – en avgörande ingrediens i den nordiska modellen

Bild: Wilfred Hildonen

Den nordiska välfärdsmodellen har vi hört talas om – men den nordiska mediemodellen?

En text om den nordiska mediemodellen är inte en rubrik man säljer lösnummer på. Eller kanske borde jag skriva "digitala prenumerationer på". En kria om den kan ändå behövas, vilket i sig är illustrat...