Oxfam: Finland tar emot orättvist få flyktingar

Ett flyktingbarn i Idomeni i närheten av gränsen mellan Grekland och Makedonien. Bild: ARMANDO BABANI

Finland har inte tagit emot tillräckligt många flyktingar från Syrien, anser brittiska biståndsorganisationen Oxfam.

Enligt organisationen tillhör Finland en grupp på fem rika västländer som tagit emot drygt hälften av den mängd flyktingar som kunde anses vara rättvist med tanke på storleken på ländernas ekonomi. De övriga länderna i denna grupp är Sverige, Australien, Island och Nya Zeeland.

28 länder fanns med i jämförelsen. Enligt Oxfam är det bara Kanada, Norge och Tyskland som tagit tillräckligt med ansvar i flyktingkrisen. De tjugo resterande länderna i jämförelsen ligger långt efter målet. Till exempel har Frankrike hittills tagit emot tusen syriska flyktingar då Oxfam anser att en rimlig mängd vore 26 000 flyktingar.

Dessa länder kan inte längre bära ansvaret så gott som ensamma.

USA och Nederländerna har tagit emot 7 procent av Oxfams flyktingmålsättning, Danmark 15 procent och Storbritannien 22 procent.

Enligt Oxfam har de rika länderna erbjudit skydd till bara en procent av dem som flytt från Syrien då målet borde vara minst tio procent. Största delen av de syriska flyktingarna befinner sig fortfarande i grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien och Irak.

– Dessa länder kan inte längre bära ansvaret så gott som ensamma, säger Oxfams direktör Winnie Byanyima. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning